Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa nhật XVII Thường niên năm B, lúc 18h30 ngày 25/7/2021

Thánh lễ trực tuyến Chúa nhật XVII mùa Thường niên năm B tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 18h30 ngày 25/7/2021.
Ban TTGP thực hiện