Diễn từ của ĐTC Phanxicô dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập Thượng Hội đồng Giám mục

Diễn từ của ĐTC Phanxicô dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập Thượng Hội đồng Giám mục

Ngay khi khởi đầu sứ vụ Giám mục Rôma, tôi đã có ý nêu bật giá trị của Thượng Hội đồng, vốn làm nên một trong những di sản quý giá nhất của Công đồng Vaticanô II

Giáo huấn của Đức Phanxicô về tính hiệp hành trong bối cảnh suy tư thần học và đại kết đương thời

Giáo huấn của Đức Phanxicô về tính hiệp hành trong bối cảnh suy tư thần học và đại kết đương thời

Theo các thần học gia kể trên, Đức Giáo hoàng Phanxicô, khi tuyên bố sự cần thiết phải tăng cường tính hiệp hành của Giáo hội, đã quay trở lại đúng với tư tưởng của các nghị phụ Công đồng Vatican II và thực hiện một cuộc chuyển đổi từ giáo hội học phổ quát sang giáo hội học về Giáo hội địa phương, điều đã có được sự phát triển trong hơn 40 năm qua nơi cuộc đối thoại thần học Công giáo - Chính thống.

Công đồng Giêrusalem: Mô thức của Hội thánh “hiệp hành”

Công đồng Giêrusalem: Mô thức của Hội thánh “hiệp hành”

Sáng thứ bảy 09/10/2021, tại Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI với chủ đề “Vì một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ”. Tiến trình “hiệp hành” đã được mở ra tại các Giáo hội địa phương, cụ thể là các giáo phận Công giáo trên toàn cầu. Đấng kế vị thánh Phêrô đã nhắc nguyên nghĩa của từ “synod” trong diễn văn nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Thượng Hội đồng Giám mục ngày 17 tháng 10 năm 2021: “Những gì Chúa yêu cầu chúng ta, theo một nghĩa nào đó, đã nằm trọn trong từ ngữ Synod. ‘Đi cùng với nhau' - giáo dân, mục tử, giám mục Rôma - là một khái niệm dễ diễn đạt thành lời, nhưng không dễ áp dụng[1]”.

Lịch sử Thượng Hội đồng Giám mục

Lịch sử Thượng Hội đồng Giám mục

Giáo hội của Chúa Kitô đã trải qua dòng lịch sử 2000 năm với cuộc hành trình trong ân sủng, sức mạnh, quyền năng và tình thương của Thiên Chúa, cho dù vẫn có đó những bất toàn, khiếm khuyết. Chính trong quyền năng và dưới tác động của Chúa Thánh Thần, Giáo hội đã và đang không ngừng canh tân đổi mới đời sống, để trở nên là “Bí tích”, nghĩa là khí cụ và là phương tiện của sự hiệp nhất, đưa dẫn toàn thể vạn vật và nhân loại đến với ân sủng, tình yêu và sự sống viên mãn của Thiên Chúa theo “Nhiệm cục cứu độ” phát xuất từ tình yêu và sự tốt lành, thánh thiện của Thiên Chúa. Quả thế, lịch sử đã minh chứng, Giáo hội không ngừng được quyền năng, ân sủng của Đức Kitô và Thánh Thần hướng dẫn, canh tân và đổi mới đời sống. Một trong những phương thế và như khí cụ cần thiết, đó là hình thức Công đồng và gần đây, với Thượng Hội đồng Giám mục thế giới, đã đem lại rất nhiều hiệu quả hữu ích cho đời sống và sứ mạng của Giáo hội.

Capture

Tại sao chúng ta cần trở thành một Giáo hội biết lắng nghe?

Thượng Hội đồng đang được tiến hành, đây là lý do tại sao chúng ta cần trở thành một Giáo hội biết lắng nghe.

Cộng tác trong mục vụ để hướng tới một Hội Thánh hiệp hành

Cộng tác trong mục vụ để hướng tới một Hội Thánh hiệp hành

Cộng tác trong mục vụ[1] chính là bản chất phục vụ của Giáo hội. Cộng tác trong mục vụ cũng chính là nhằm hướng tới một Giáo hội hiệp hành. Ngoài ra, chủ đề cộng tác mục vụ trong sứ mạng của Hội thánh đang trở nên thiết yếu ngày nay. Nó trở thành cấp thiết hơn khi chúng ta đang chờ văn kiện mới về các liên hệ hỗ tương giữa giám mục và tu sĩ.

Hiệp hành trên 14 Chặng Đàng Thánh Giá

Hiệp hành trên 14 Chặng Đàng Thánh Giá

Kính thưa cộng đoàn, điểm neoTuần Thánh năm 2022 này thật đặc biệt nếu chúng ta để ý đến những chương trình mục vụ của Giáo hội, khi các vị chủ chăn mời gọi chúng ta hướng đến một Hội thánh hiệp hành. “Hiệp hành” nghĩa là “cùng nhau cất bước hành trình”[1], đi trên con đường mà nơi đó chúng ta sống ba chiều kích: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ. Trên con đường này, dĩ nhiên chúng ta không đơn độc, nhưng luôn có Thiên Chúa hướng dẫn và cùng bước đi với Giáo hội, với mỗi người chúng ta.

Noi theo Đức Giáo hoàng Phanxicô: Đối thoại trong Fratelli Tutti

Noi theo Đức Giáo hoàng Phanxicô: Đối thoại trong Fratelli Tutti

Các sự kiện trong năm vừa qua đã chỉ ra một thực tế rằng, chúng ta đang trải qua một thời kỳ chia rẽ sâu sắc cả trong Giáo hội và xã hội. Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong Thông điệp Fratelli Tutti mới nhất của ngài, và trong cuốn sách gần đây của ngài, Chúng ta hãy ước mơ, đã thúc giục chúng ta rằng, giữa những sự chia rẽ, hãy tìm kiếm một giải pháp tốt hơn. Chìa khóa trong cách tiếp cận của Đức Giáo hoàng Phanxicô là sự nhìn nhận rằng, khả năng đối thoại giữa các quan điểm là điều cần thiết để tình bác ái xã hội có thể truyền cảm hứng cho “những cách thức mới mẻ để tiếp cận các vấn đề của thế giới ngày nay, nhằm đổi mới sâu sắc các cấu trúc, tổ chức xã hội và hệ thống luật pháp từ bên trong” (Thông điệp Fratelli Tutti, số 183).

Giáo hội trở nên hiệp hành, phần 2: Ưu tiên lựa chọn người nghèo và con đường phía trước

Giáo hội trở nên hiệp hành, phần 2: Ưu tiên lựa chọn người nghèo và con đường phía trước

Sau khi bàn về cách thế mà ngôn ngữ và thực hành về tính hiệp hành được định hình trong đời sống Giáo hội những năm gần đây, Đức Hồng y Michael Czerny SJ xem xét đến khuôn khổ suy tư ấy, trong mối tương quan với Tin mừng, sẽ hỗ trợ cho sự ưu tiên lựa chọn người nghèo như thế nào. Đời sống và sứ vụ tương lai của Giáo hội phải được đặt nền tảng trên sự lắng nghe có tính chất cầu nguyện trước tiếng kêu của người nghèo và tiếng kêu của trái đất, điều mà chính Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nêu gương.

Chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng: Lắng nghe các Tin Mừng

Chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng: Lắng nghe các Tin Mừng

Tài liệu chuẩn bị của Thượng Hội Đồng “Vì một Giáo Hội hiệp hành” do Đức Phanxicô triệu tập có những đoạn dưới tiêu đề “Lắng nghe Kinh Thánh” (§16-24). Tách khỏi phần suy tư về ơn gọi của viên bách quan Cornêliô trong Công vụ chương 10, những đoạn này tập trung vào các tin mừng và đặc biệt là ba tuyến nhân vật, cụ thể là Đức Giêsu, những đám đông và các tông đồ. Những nhận xét sau đây trình bày ba tuyến nhân vật này theo từng Tin Mừng. Vậy thì ba nhân vật này xuất hiện trong Marcô, Matthêô, Luca và Gioan như thế nào?

Thư gửi những người thành tâm thiện chí vì Giáo hội Hiệp hành

Thư gửi những người thành tâm thiện chí vì Giáo hội Hiệp hành

"Đây là ý nghĩa của Tiến trình Hiệp Hành: Chúng ta cùng lắng nghe và chia sẻ để mang niềm vui Tin Mừng đến cho mọi người. Đó là cách mà tài năng của mỗi người, gồm cả sự yếu đuối
Tạo nên một bức tranh mới. Trong đó mỗi người đều có một khuôn mặt không thể nhầm lẫn. Một xã hội mới và một Giáo hội đổi mới. Một Giáo hội đổi mới cho một xã hội mới."

“Hiệp Hành” Hay “Đồng Hành”

“Hiệp Hành” Hay “Đồng Hành”

Chúa nhật 28/11/2021, tất cả các giáo phận tại Việt Nam sẽ tổ chức Khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục cấp Giáo phận. Tuy nhiên, hiện nay có những ý kiến khác nhau về việc nên chọn từ “hiệp hành” hay “đồng hành” để chuyển ngữ hạn từ “synodality” trong văn kiện “Vademecum for the Synod on Synodality” (Cẩm nang cho Thượng hội đồng về tính hiệp hành) của THĐGM lần thứ XVI. Trong bài viết này, xin được trình bày ý nghĩa của 2 từ Hán Việt “hiệp hành” và “đồng hành” để có một cái nhìn khách quan.

Đánh giá tiến trình Thượng Hội đồng sau 3 tháng khai mạc

Đánh giá tiến trình Thượng Hội đồng sau 3 tháng khai mạc

Hôm thứ Tư 26/1/2022, Hội đồng Thường kỳ XV của Thượng Hội đồng Giám mục đã nhóm họp, với sự hiện diện trực tiếp và trực tuyến của các tham dự viên, để xem xét tiến triển của tiến trình Thượng Hội đồng và soạn một thông cáo cho việc thực hiện các “báo cáo” của các giáo phận, các Hội đồng Giám mục, Thượng hội đồng của các Giáo hội Đông phương hoặc các tổ chức Giáo hội khác.


Các tin khác

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 217
 
  •   Hôm nay 27,320
  •   Tháng hiện tại 539,082
  •   Tổng lượt truy cập 58,525,716