Đôi nét về Mùa Vọng

Đôi nét về Mùa Vọng

WHĐ (30.11.2023) – Mùa Vọng đánh dấu sự khởi đầu Năm Phụng vụ mới của Giáo hội, đây cũng là mùa phụng vụ được cử hành trước và chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh. Đồng thời, đây cũng là mùa hy vọng, chờ đợi, và hướng tới cuộc quang lâm lần thứ hai của Đức Kitô. Sau đây là đôi nét về Mùa Vọng như một cách giúp chúng ta chuẩn bị bước vào Mùa Vọng.

Nền tảng thần học của bài ca Phụng vụ

Nền tảng thần học của bài ca Phụng vụ

WGPQN (27.04.2023) - Âm nhạc có tầm quan trọng như thế nào đối với tôn giáo trong Kinh thánh mà ta có thể dễ dàng suy ra qua từ “ca hát”, là một trong những từ được dùng nhiều trong Kinh Thánh. Trong Cựu ước từ này được nhắc đến 309 lần và trong Tân ước được nhắc đến 36 lần.

Cử hành Thánh Thể: Bài 6 - Dấu thánh giá

Cử hành Thánh Thể: Bài 6 - Dấu thánh giá

WHĐ (13.11.2023) - Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa gồm: (1) Thực hành mục vụ và (2) Kiến thức phụng vụ. Để đào sâu hiểu biết về kiến thức phụng vụ, Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Đôi nét về ngày Lễ các thánh và ngày Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

Đôi nét về ngày Lễ các thánh và ngày Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

WHĐ (31.10.2022) - Bước vào tháng 11, lịch Phụng vụ dành ngày mồng 1 để mừng trọng thể Lễ Các Thánh, và ngày mồng 2 để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Liệu có sự liên hệ nào giữa 2 ngày lễ này chăng?

Tầm quan trọng của việc đệm đàn phụng vụ

Tầm quan trọng của việc đệm đàn phụng vụ

Khi đề cập đến tầm quan trọng của việc đệm đàn trong phụng vụ nghĩa là chúng ta sẽ phải nói đến việc xây dựng một bản đàn như thế nào cho phù hợp với những đòi hỏi của Hội thánh trong các cử hành phụng vụ, một bản đàn cử lên phải có âm thanh du dương, không có yếu tố kích động hoặc kịch trường, vũ điệu…, nhưng có chất thánh thiêng, và phải được kiến tạo (có thể phải viết ra giấy hoặc ứng tấu) dựa trên quy tắc khách quan của nghệ thuật âm nhạc. Khi bài hoà âm cho bản đệm đàn (BĐĐ) được viết ra trên giấy, người nghệ sĩ chơi đàn chỉ việc nhìn vào đó và dùng đôi tay của mình cử lên trên phím đàn; nhưng cũng có những đàn sĩ giỏi hơn, không cần viết ra giấy các bè của bản đàn nghĩa là không cần nhìn vào BĐĐ mà có thể ứng tấu BĐĐ ngay trên đàn. Dù thế nào hay cách nào đi nữa, như vậy rõ ràng là chúng ta đang đề cập đến yếu tố hoà âm.

Cử hành Thánh Thể: Bài 2 - Quy tụ

Cử hành Thánh Thể: Bài 2 - Quy tụ

WHĐ (16.10.2023) - Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa gồm: (1) Thực hành mục vụ và (2) Kiến thức phụng vụ. Để đào sâu hiểu biết về kiến thức phụng vụ, Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Hiến chế Phụng Vụ Thánh sau 60 năm: hướng tới sự thực thi đúng đắn và hoàn chỉnh

Hiến chế Phụng Vụ Thánh sau 60 năm: hướng tới sự thực thi đúng đắn và hoàn chỉnh

WHĐ (27.08.2023) – Hermann Pottmeyer, một chuyên viên về Giáo hội học người Đức, đã nhìn Công đồng Vaticanô II như một công trường còn dang dở: một dự án giáo hội học vẫn còn chờ đợi để hoàn tất[1]. Dầu vậy, ai ai cũng phải công nhận, do sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, những gì Công đồng đã hoàn thành là quá lớn lao giúp cho Giáo hội thực hiện cuộc canh tân phụng vụ vĩ đại nhất trong lịch sử Hội Thánh[2]. Công đồng Vaticanô II đã ban hành 16 văn kiện (bao gồm: 4 Hiến chế; 9 Sắc lệnh; và 3 Tuyên ngôn). Bài viết này chỉ giới hạn đào sâu vào một văn kiện là Hiến chế Phụng vụ Thánh (PV).

Bài hát cộng đồng cho Lễ Đức Mẹ Mân Côi (01/10)

Bài hát cộng đồng cho Lễ Đức Mẹ Mân Côi (01/10)

WHĐ (12.09.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Đức Mẹ Mân Côi.

Ủy ban Phụng tự: Lời cầu nguyện chung và phép lành cuối thánh lễ để cầu nguyện cho Thượng Hội đồng

Ủy ban Phụng tự: Lời cầu nguyện chung và phép lành cuối thánh lễ để cầu nguyện cho Thượng Hội đồng

WHĐ (20.09.2023) – Trong lá thư đề ngày 12.09.2023 gửi tới các Giám mục giáo phận trên toàn thế giới, Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, mời gọi các tín hữu tham gia cầu nguyện cho Đại hội thường lệ lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục: "Hướng tới một Giáo hội Hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia, và Sứ vụ" sẽ được Đức Thánh Cha Phanxicô khai mạc vào ngày 04.10.2023. Cách cụ thể, ngài mời gọi các tín hữu cầu nguyện đặc biệt vào ngày mồng 01.10 năm nay (tức vào Chúa nhật XXVI Thường niên), bằng cách nhắc nhớ việc cầu nguyện cho Thượng Hội đồng trong bài giảng, trong Lời cầu nguyện chung, và trong phép lành cuối thánh lễ. Để đạt mục đích này, ngài đính kèm một số bản văn có thể được sử dụng cho Lời cầu nguyện chung và phép lành cuối thánh lễ. Sau đây là bản dịch của Ủy ban Phụng tự về các bản văn này:

Luật phụng vụ và các cấp thẩm quyền liên quan

Luật phụng vụ và các cấp thẩm quyền liên quan

Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự đã thông báo Chương trình đào tạo phụng vụ theo tinh thần của “Tông thư Desiderio Desideravi về đào tạo phụng vụ cho Dân Thiên Chúa” và theo ủy thác của Hội đồng Giám mục tại Hội nghị Thường niên kỳ I/2023. Chương trình đào tạo phụng vụ của Ủy ban Phụng tự đã phổ biến hướng dẫn về CỬ HÀNH THÁNH LỄ, là tài liệu đã được soạn thảo, thảo luận và đúc kết sau 03 buổi làm việc (các ngày 13/2, 22/5, và 7/8/2023) với quý Cha đặc trách Phụng vụ các giáo phận và các Cha chuyên ngành phụng vụ. Để hiểu rõ hơn các giá trị và tầm mức quan trọng của các hướng dẫn về phụng vụ, Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu bài viết của Cha Giuse Phạm Đình Ái, Dòng Thánh Thể: LUẬT PHỤNG VỤ VÀ CÁC CẤP THẨM QUYỀN LIÊN QUAN

Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa: Bài 1 - Cử hành Thánh lễ

Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa: Bài 1 - Cử hành Thánh lễ

Để áp dụng Tông thư Desiderio Desideravi (DD) của Đức Thánh Cha Phanxicô; Để tuân thủ quy luật phụng tự và kỷ luật các Bí tích, đồng thời thể hiện tính duy nhất trong cử hành phụng vụ; Ủy ban Phụng tự phổ biến đề tài hướng dẫn đầu tiên của chương trình: ĐÀO TẠO PHỤNG VỤ CHO DÂN CHÚA.

từ amen  giang lễ

Về việc kết thúc bài giảng lễ bằng từ 'Amen'

Có người bảo « được », có người bảo « không được ». Chúng tôi xin trích lại số 4 trong « Chỉ nam về bài giảng lễ » của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, năm 2014, như sau :

Cử hành lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả năm nay (2023)

Cử hành lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả năm nay (2023)

Uỷ ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận được câu hỏi về cử hành phụng vụ lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả năm nay, ngày 24 tháng 6, là ngày thứ Bảy. Như vậy, lễ này lấn sang Chúa nhật XII Thường niên (25/06/2023) vốn bắt đầu từ chiều thứ Bảy (24/06/2023), thì các Thánh lễ Chúa nhật cử hành vào chiều thứ Bảy như thế nào cho đúng? Uỷ ban Phụng tự giải thích như sau:


Các tin khác

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 105
  •   Máy chủ tìm kiếm 13
  •   Khách viếng thăm 92
 
  •   Hôm nay 7,270
  •   Tháng hiện tại 104,733
  •   Tổng lượt truy cập 75,734,238