Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa nhật XVIII Thường niên B lúc 6h30 ngày 01/8/2021

Thánh lễ Chúa nhật XVIII Thường niên B tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng, lúc 6h30 ngày 01/8/2021.
Ban TTGP thực hiện