Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


[TRỰC TIẾP] Thánh lễ 18h00 Chúa nhật XVII thường niên - Ngày 25/7/2021

Thánh lễ 18h00 Chúa nhật XVII thường niên do Đức TGM Giuse cử hành được truyền hình trực tiếp từ nhà thờ Chính tòa Hà Nội - Ngày 25/7/2021.
Nguồn: tongiaophanhanoi.org