Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


Lời cảm ơn của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên sau khi nhận dây Pallium tại Vatican

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã có lời cám ơn sau khi nhận dây Pallium tại Vatican