Danh sách công đức đá xây Đền Thánh Tử đạo Hải Dương trong tháng 3, 4, 5 và 6 năm 2020

Thứ sáu - 31/07/2020 06:51      Số lượt xem: 5454

Trong những tháng đầu năm 2020, cuộc sống trở nên khó khăn hơn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, vì lòng nhiệt tâm với Nhà Chúa và yêu mến Các Thánh Tử đạo Hải Dương, nhiều tín hữu gần xa vẫn tiếp tục quảng đại đóng góp để chung tay xây Đền Thánh. Dưới đây là danh sách quý Ân nhân công đức viên đá trong tháng 3, 4, 5 và 6 năm 2020.

DANH SÁCH CÔNG ĐỨC VIÊN ĐÁ 
THÁNG 3 NĂM  2020
Stt Họ Tên Giáo xứ Viên 1 Viên 2 Viên 3 Viên 4
1 Một gia đình Nhân Nghĩa 1 viên      
2 Một gia đình Nhân Nghĩa 1 viên      
3 Cụ Gioan Nguyễn Văn Khanh Cựu Chánh trương Xâm Bồ, 200 triệu)   100 viên    
4 Phêrô Đào Văn Hồng Kim Lai 1 viên      
5 Maria Nguyễn Thị Thủy Đồng Bình 1 viên      
6 Maria Phạm Thị Ngợi Đồng Bình 1 viên      
7 Maria Nguyễn Thị Hương Trường Thắng Yên 1 viên      
8 Philomena Tăng   1 viên      
9 Anna Nguyễn Thị Quận Nghĩa Xuyên   1 viên    
10 Anna Trần Thị Phải Hải Ninh ½ viên      
11 Hội Cựu giúp lễ Đaminh Hải Dương 1 viên      
12 Gia đình Sang Đới (10 triệu) Hải Dương   5 viên    
13 Cụ Nhuần Kẻ Bượi 1 viên      
14 Gioakim Chung và Maria Linh Kẻ Bượi 1 viên      
15 1 gia đình Kẻ Bượi 1 viên      
16 Maria Xuyến Lợi Kẻ Bượi 1 viên      
17 Maria Quyên Đoàn Kẻ Bượi 1 viên      
18 Gioakim Thuận – Maria Mơ Kẻ Bượi 1 viên      
19 Ông cố Antôn Nguyễn V. Lẫm Kẻ Bượi 1 viên      
20 Gioakim Nguyễn Văn Dũng Kẻ Bượi 1 viên      
21 Gia đình Thập Lỉnh Kẻ Bượi 1 viên      
22 1 gia đình Ba Đông 1 viên      
23 Têrêsa Trần Thị Hưởng Đồng Bình 1 viên      
24 Gia đình Thúy Nghi Hải Ninh 1 viên      
25 Mẹ con cháu Nhung Hải Ninh 1 viên      
26 Gia đình Phêrô Vân -Maria Lương Thắng Yên 1 viên      
27 Maria Dung  và Maria Xuân Thắng Yên 1 viên      
28 Phêrô Tuấn và Maria Hằng Thắng Yên 1 viên      
29 Maria Lan Thắng Yên 1 viên      
  Maria Hương (con ôb Hiên-Hoa) Hải Dương   2 viên    
30 Maria Gấm Thắng Yên 1 viên      
31 Maria Quạ Thắng Yên 1viên      
32 Ông Phêrô Được Quảng Ninh 15 viên      
33 Phêrô Hoàng Văn Thắng Kim Lai 1 viên      
34 Ông Phêrô Nguyễn Văn Tuệ và bà Maria Nguyễn Thị Hồng Anh Quốc (60 triệu)   30 viên    
35 Bà Maria Nguyễn Thị Lan và con Maria Y Nguyễn, Phêrô Hoàng Anh Quốc (60 triệu)   30 viên    
36 Maria Đạo Thị Chuyên Tam Cửu, Bùi Hòa 1 viên      
37 Gđ Ông Ly Quế Bùi Hòa 1 viên      
38 Cụ Gioakim Nguyễn H. Niên Bùi Hòa 1 viên      
39 Bà Maria Nguyễn Thị Khứ Bùi Hòa 1 viên      
40 Anh Giuse Tuấn Anh Bùi Hòa 1 viên      
41 Gđ Anrê Đào Đình Phán Di Linh, Bùi Hòa 1 viên      
42 Ba cháu Bích – Mai – Quang Bùi Hòa   1 viên    
43 Gđ Vic. Phúc và Maria Huế Bùi Hòa   1 viên    
44 Gđ Vic. Thuấn Tiện Tam Cửu   2 viên    
TỔNG   49 viên 172 viên    
 
THÁNG 4 NĂM 2020
Stt Họ Tên Giáo xứ Viên 1 Viên 2 Viên 3 Viên 4
1 Gia đình Ông bà Khái Phượng Anh Quốc (45.000.000đ) 1 viên 22 viên    
2 Cụ Micae Nguyễn Hữu Siết Đền thánh 2 viên      
   
TỔNG
   
3 viên
 
22 viên
   
 
THÁNG 5 NĂM 2020
Stt Họ Tên Giáo xứ Viên 1 Viên 2 Viên 3 Viên 4
1 Gia đình anh chị Bảo Liên Đồng Bình 1 viên   1 viên  
2 Cụ Maria Nguyễn Thị Lình Đồng Bình (10 triệu)     1 viên 1 viên
3 Bà Cố cha Hải Mạo Khê 1 viên 1 viên    
4 Mẹ con bà Bảy Thủy Giang 1 viên      
5 Anh Michael Huỳnh Hoa Kỳ 1 viên      
6 Bà Maria Liên Kim Lai 1 viên      
7 Ông Phêrô Bình và Mảia Bính Kim Lai 1 viên      
8 Ông Giuse Đỗ V Trận & Anna Tiền Nghĩa Xuyên 1 viên   1 viên  
9 Bà Maria Rợi Tam Cửu, Bùi Hòa 1 viên      
10 Bà Maria Liễu Tân Kim 1 viên   1 viên  
11 Ông Vicente Cung Tam Cửu, Bùi Hòa 1 viên      
12 Ông Phêrô Hùng và Anna Dung Hải Dương   1 viên    
13 Gđình con cháu cụ trùm Vic. Tuynh Ngũ Mã, Tân Kim (30 triệu)       5 viên
14 Ông bà Vĩnh Là (4.000 $ Canađa) Hội Ái Hữu HP tại Vancouver – Canada   40 viên
 
   
15 Anh Dũng Phấn Giáo xứ Chính Tòa 1 viên      
16 Cha Antôn Nguyễn Văn Uy (60tr) Giáo xứ Thư Trung 60 viên      
TỔNG   71 viên 42 viên 4 viên 6 viên
 
 THÁNG 6 NĂM 2020
Stt Họ Tên Giáo xứ Viên 1 Viên 2 Viên 3 Viên 4
1 Bà Maria Sứ Nhân Nghĩa 1 viên      
2 Cô Ngọc Ánh Hoa Kỳ 1 viên 1 viên    
3 Bà Maria (1 triệu rưỡi) Hàng Kênh 1 viên      
4 Bà Nụ Kẻ Bượi 1 viên      
5 Gia đình Thắng Thủy Thắng Yên 1 viên      
6 Ông Micae Hoàng Văn Hân Tân Kim   1 viên    
7 Bà Maria Trần Thị Điển Trạm Ngoại-Phú Lộc 1 viên      
8 Ông Phêrô Giải Kim Lai 1 viên      
9 Ông Phêrô Quế Kim Lai 1 viên      
10 Ông Phêrô Huy Kim Lai 1 viên      
11 Bà Maria Phá và chị Maria Vui Hải Dương 1 viên 2 viên    
12 Ông bà Vinh Sơn và Maria, các con Quảng Ninh 1 viên 2 viên    
13 Gia đình cố cha Antôn Vũ Văn Trọng     5 viên    
14 Bà Anna Suối Nhẽ Đồng Kênh, Nghĩa X 1 viên      
15 Ông Antôn Đoàn Văn Vui Trạm Ngoại, Phú Lộc 1 viên      
16 Ông Phêrô Định & bà Maria Dung Kim Lai 1 viên      
17 Mẹ con bà Maria Loan, Maria Oanh   1 viên      
18 Anh chị Phêrô Tuấn Hằng Thắng Yên   1 viên    
19 1 gia đình     1 viên    
20 Bà Têrêsa Bùi Thị Tâm Đồng Bình 1 viên      
21 Anna, Têrêsa Huy và Gi. Thiên Ân   1 viên      
22 Ông Giuse Đào V. Vần, Anna Chúc Kẻ Sặt (10 triệu)   5 viên    
23 Ông bà Cố Phêrô Hoàng Thanh Cao Hải Ninh (10 triệu)   5 viên    
24 Cụ Anna Trần Thị Hồng Hải Ninh   1 viên    
25 Ông Đaminh Phạm Quang Thiển Đồng Bình 1viên      
26 Ông bà Thảnh Hùng Bùi Xá 1 viên      
27 Bà trương Thạch Bùi Xá 1 viên 2 viên    
28 Bé Têrêsa Khánh Ngọc Hải Dương  1 viên      
29 Ông Giuse Nguyễn Văn Ninh Vũng Tàu 1 viên      
30 Ông Đaminh Nguyễn Văn Lạc Vũng Tàu   1 viên    
31 Ông Đaminh Nguyễn Văn Thanh   1 viên      
32 Ông Giuse Nguyễn Văn Yết   1 viên      
33 Xứ đoàn Phaolô Quảng Đạt, Đồng Xá   1 viên    
34 Cụ Maria Nguyễn Thị Đấm Thúy Lâm 1 viên      
35 Bà Maria Nguyễn Thị Siêu Thúy Lâm 1 viên      
36 Antôn Đỗ T. Vương và Maria Tính Thánh Phaolô 1 viên      
  TỔNG   27 viên 28 viên    
 
Số đá tính theo chủng loại trong tháng 3:
- Loại viên số 1: 49 viên = 49.000.000 đồng
- Loại viên số 2: 172 viên = 344.000.000 đồng
Tồng số tiền: 393.000.000 đồng.
Số đá tính theo chủng loại trong tháng 4:
- Loại viên số 1: 3 viên = 3.000.000 đồng
- Loại viên số 2: 22 viên = 44.000.000 đồng
Tồng số tiền: 47.000.000 đồng.
Số đá tính theo chủng loại trong tháng 5:
- Loại viên số 1: 71 viên = 71.000.000 đồng
- Loại viên số 2: 42 viên = 84.000.000 đồng
- Loại viên số 3:     4 viên =   16.000.000 đồng
- Loại viên số 4:     6 viên =   36.000.000 đồng
Tồng số tiền: 207.000.000 đồng.
Số đá tính theo chủng loại trong tháng 6:
- Loại viên số 1: 27 viên = 27.000.000 đồng
- Loại viên số 2: 28 viên = 56.000.000 đồng
Tồng số tiền: 83.000.000 đồng.
 
Những đóng góp ấy, dù ít hay nhiều, thì đều là những viên đá đang góp phần hình thành nên Đền Thánh bằng đá, một công trình biểu trưng cho đức tin kiên vững và lòng hiếu thảo với các bậc Tiền nhân. Ban Kiến thiết Đền Thánh xin trân trọng ghi nhận những tấm lòng hảo tâm của Quý Ân nhân. Nguyện xin Chúa giàu lòng xót thương, qua lời chuyển cầu của Bốn Thánh Tử đạo Hải Dương, trả công và ban cho Quý Vị cùng Gia đình muôn phúc lành.  
 
Ban Kiến thiết Đền Thánh Tử đạo Hải Dương
Trưởng ban
Lm. Giuse Dương Hữu Tình
 
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 288
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 281
 
  •   Hôm nay 29,108
  •   Tháng hiện tại 824,420
  •   Tổng lượt truy cập 80,757,320