Trung tâm hành hương Đền Thánh Tử đạo Hải Dương: Danh sách công đức giai đoạn xây dựng bằng đá

Thứ tư - 26/12/2018 15:39      Số lượt xem: 5630

Sau một thời gian dài từ ngày chính thức khởi công xây dựng, Đền Thánh đã qua giai đoạn đóng 126 cọc bê tông và làm dầm móng. Hiện nay, Ban Kiến thiết đang chuẩn bị cho giai đoạn xây dựng bằng đá.

Để chuẩn bị cho công việc này, Ban Kiến thiết đã họp bàn thống nhất ngày vận chuyển đá từ Bình Định về Hải Dương, thuê nhóm xây dựng đá, san lấp sân và làm hệ thống nước thoát xung quanh khu Đền Thánh. Ban Kiến thiết đã xin ý kiến Đức Tổng Giuse, Giám quản Tông tòa của giáo phận, để tổ chức Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên. Thánh lễ đặt viên đá góc, do Đức Tổng Giuse long trọng cử hành vào hồi 9 giờ 30, thứ Hai ngày 21 tháng 1 năm 2019, tại Nhà Nguyện Kính Lòng Thương Xót Chúa của Trung Tâm Hành Hương Đền Thánh Tử Đạo.

Cha Giuse Dương Hữu Tình, Trưởng Ban Kiến thiết cũng cho biết: tính đến nay, chi phí đầu tư cho 126 cọc bê tông với tổng trị giá gần 2.400.000.000 đồng (hai tỷ bốn trăm triệu đồng) đã được các nhà hảo tâm xa gần giúp đỡ (xem danh sách bên dưới).

Đền Thánh bắt đầu bước sang giai đoạn mới, giai đoạn xây dựng bằng đá. Đây là giai đoạn quan trọng nhất của công trình Đền Thánh với chi phí về nguyên liệu đá để xây dựng khoảng 24 tỉ đồng (hai mươi tư tỷ đồng), chưa tính vữa xây, nhân công và những phụ phí khác. Gia đình giáo phận tiếp tục kêu gọi lòng hảo tâm của anh chị em tín hữu xa gần, nhất là anh chị em giáo dân giáo phận Hải Phòng, trong nước cũng như hải ngoại, giúp đỡ để công trình Đền Thánh sớm hoàn thành.

BBT Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương
 
DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỌC XÂY DỰNG 
ĐỀN THÁNH TỬ ĐẠO HẢI DƯƠNG (126 CỌC)
(19.000.000 đồng/ 1 cọc)
 
STT TÊN SỐ TIỀN GIÁO XỨ Ghi chú
1 CA ĐOÀN CECILIA 23.000.000 đồng Hải Dương 1 cọc
2 Chị Maria Nguyễn Thị Thu  Hằng 19.000.000 đồng Hải Dương 1 cọc
3 Chị Maria  Bùi Thúy Nga 19.000.000 đồng Thành viên BVĐ 1 cọc
4 Chị Maria Nguyễn Thị Hương 19.000.000 đồng Hải Dương 1 cọc
5 Chị Maria Nguyễn Thị  Liên 19.000.000 đồng Hải Dương 1 cọc
6 Anh Chị Giuse Toàn - Vân 19.000.000 đồng Hải Dương 1 cọc
7 Ông Bà Hiên -  Hoa 19.000.000 đồng Hải Dương 1 cọc
8 Chị Maria Đỗ Thị Thủy 19.000.000 đồng Hải Dương 1 cọc
9 CA ĐOÀN ĐAMINH 19.000.000 đồng Hải Dương 1 cọc
10 HỘI RÔSA 19.000.000 đồng Hải Dương 1 cọc
11 HỘI DÒNG BA ĐAMINH 19.000.000 đồng Hải Dương 1 cọc
12 Gia đình Bà Maria Phạm Thị Hỷ 19.000.000 đồng Hải Dương 1 cọc
13 Gia đình Ông Đaminh H 19.000.000 đồng Hải Dương 1 cọc
14 Bà Maria Lê Thị Hồng 19.000.000 đồng Hải Dương 1 cọc
15 Bà Maria Nguyễn Thị Nội 19.000.000 đồng Hải Dương 1 cọc
16 Ông Giuse Phạm Quốc Việt (em bà Hỷ) 19.000.000 đồng Sài Gòn 1 cọc
17 Chị em Maria Vũ Dương Chi &  Vũ Vi 19.000.000 đồng Hải Dương Con Ô. Dư
18 Gia đình ông Vic. Trịnh – Maria Liên 19.000.000 đồng Hải Dương 1 cọc
19 Gia đình ông Giuse Vũ Văn Hán
Gia đình anh Giuse Vũ Văn Phồn
Bà trương Thường
   5.000.000 đồng
 10.000.000 đồng
  4.000.000 đồng
Yên Xá –Từ Xá
Đồng Nai- Xuân Lộc
Hải Dương
Bố sơ Hoa
Em sơ Hoa
Chung 1 cọc
20 Bà Maria Nguyễn Thanh Vân
Ông Vicentê Phan Văn Điện
650 đôla Singapore 
   3. 000.000 đồng
Hải Dương
Hải Dương
Chung 1 cọc
21 Bà Têrêsa Nguyễn Thị Hinh
Bà Maria Nguyễn Thị Tuấn
Chị Maria Nguyễn Thị Thúy
Chị Maria Nguyễn Thị Dần
11.000.000 đồng
  5.000.000 đồng
  2.000.000 đồng
  1.000.000 đồng
Hải Dương
Hải Dương
Hải Dương
Kim Lai
 
Chung 1 cọc
22 Bà Maria Hoàng Thị Hồng (Đạt)
Anh Giuse Tiến – Maria Ngân
10.000.000 đồng
10.000.000 đồng  
Hải Dương
Hải Dương
Chung 1 cọc
Di dân- Xlộc
23 Chị Maria Nguyễn Thị Nga
Anh Micae Phạm Văn Hưng
10.000.000 đồng
10.000.000 đồng
Hải Dương
Kim Can- Văn Mạc
 
Chung 1 cọc
24 Bà Maria Tạ Thị Phương
Gia đình Ông Bà Vicentê Nguyễn.Q. Hiu
10.000.000 đồng
10.000.000 đồng
Hải Dương
Hải Dương
 
Chung 1 cọc
25 Bà Phenomena Nguyễn Thị Tình
Chị em Bà Maria Thu- Đông
Gia đình Ông Bà Vinh – Nhạn
Ông Giuse Vũ Viết Đáng
Bà Maria Nguyễn Thị Nhạn
Chị Anna Nguyễn Thị Hằng
  5.000.000 đồng
  5.000.000 đồng
  5.000.000 đồng
  2.000.000 đồng
  1.000.000 đồng
  1.000.000 đồng
Hải Dương
Hải Dương
Hải Dương
Hải Dương
Hải Dương
Hải Dương
 
Chung 1 cọc
26 Gia đình GiuseVũ Ngọc Muôn- Maria Tính
Gia đình Giuse Tùng – Maria Hằng
Ông Phêrô Vạn và bà Maria My
10.000.000 đồng
  5.000.000 đồng
  5. 000.000 đồng
Hải Dương
Hải Dương  
Kim Lai
 
Chung 1 cọc
27 Hội áo Đức Bà 
Bà Maria Phạm Thị Thìn
Bà Maria Phạm Thị Ngái và bà Maria Phạm Thị Chiến
Ông Phaolo Nguyễn Đức Huyên và bà Maria Nguyễn Thị Hằng
10.000.000 đồng
  1.000.000 đồng
  5.000.000 đồng
 
  5.000.000 đồng
Thủy Giang,Hải Phòng
Thủy Giang,Hải Phòng
Hải Dương
 
Hữu Quan - HP
 
 
Chung 1 cọc
28 Bà Maria Dương Thị Kiểm và
Con trai Giuse Nguyễn T. Xuân
5.000 $ =
115.550.000 đồng
 
Hoa Kỳ
 
6 cọc
29 Hội dòng nữ Đaminh -
Thánh hiệu Catarina Siena
 
  20.000.000 đồng
Thánh Tâm –
Xuân Lộc
 
1 cọc
30 Dương Quang Quế   19.000.000 đồng   1 cọc
31 Anh chị Cảnh Nhi
Đoàn hành hương
Ca đoàn khu An Lạc
Maria Thiết
    5.000.000 đồng
    8.500.000 đồng
    1.900.000 đồng
    5.000.000 đồng
Mạo Khê - QN
Mạo Khê - QN
Mạo Khê - QN
Kim Lai
 
 
Chung 1 cọc
32 Bà Maria Nguyễn Thị Loan   19.000.000 đồng Chính Tòa - HP 1 cọc
33 Ông Đôminicô Lê Văn Khải   20.000.000 đồng Hải Dương 1 cọc
34 Bà Maria Nguyễn Thị Thìn – Dì cha Thuận
Gia đình ông Giuse Tín và bà Maria Ngắm
Ông Micae Nguyễn Khắc Siết
    500 $
    7.000.000 đồng
    2.000.000 đồng
Sài Gòn
Hải Dương
Hải Dương
 
Chung 1 cọc
35 Ông Chánh Patrích Sơn –Bích và con cháu.   20.000.000 đồng Hải Dương 1 cọc
36 Cụ Giuse Phạm Văn Hoan và Maria N. T. Lý   19.000.000 đồng Hải Dương 1 cọc
37 Giuse Bùi Đức Trung   19.000.000 đồng Kẻ Sặt 1 cọc
38 Gia đình bà Maria Hoàng Thị Loan cùng các con: Trong –Hồi –Chuông –Tuấn  
19.000.000 đồng
 
Kim Lai
 
1 cọc
39 Chị Maria  Đoàn Thị Liên
Anh chị Phong – Nhàn
Chị Maria Đinh Thị Hải
Maria Vũ Thị Hải
Maria Dung –Liễu-Đào-Huệ (con bà Gái)
Maria Lê Thị Khen
Maria Trần Thị Nhi
    5.000.000 đồng
    5.000.000 đồng
    2.000.000 đồng
    2.000.000 đồng
    1.000.000 đồng
     2.000.000 đồng
    1.000.000 đồng
Hải Dương
Kẻ Sặt
Hải Dương
Hải Dương
Hải Dương
Đông Tân-QN
Đông Tân –QN
 
 
Chung 1 cọc
40 Đoàn hành hương giáo xứ Mạo Khê (lần 2)
Siêu thị xe đạp- xe điện Mạnh Hùng
Gia đình Thu –Tuyên cùng các con
 18.700.000 đồng
   2.000.000 đồng
   1.000.000 đồng
Mạo Khê
Mạo Khê
Họ An Khánh-MK
 
 
Chung 1 cọc
41 Ông Antôn Lê Văn Tự và Bà Maria Giải
Ông bà Antôn Trần Văn Canh và Maria Kỷ
Antôn Lê Tuấn Du và Maria Hoài
Phêrô Đào Văn Thảo
10.000.0000 đồng  
   5.000.000 đồng
   2.000.000 đồng
   2.000.000 đồng
Xâm Bồ
Xâm Bồ
Xâm Bồ
Kim Lai
Cố thầy Tuy
 
Chung 1 cọc
42 Ông Antôn Vũ Chí Khôi và bà Maria Chữ  20.000.000 đồng Xâm Bồ Chung 1 cọc
43 Ông Phêrô Đoàn Văn Chung và bà Maria Vũ Thị Vân
Hội Mônica
Giuse Phạm Văn Điệp và Maria Phạm Dung
Ông Giuse Dương Danh Lợi
 10.000.000 đồng
   1.000.000 đồng
   1.000.000 đồng
   1.000.000 đồng
Kim Lai
Kim Bào
Thánh Antôn
Kẻ Sặt
 
Chung 1 cọc
44 Đoàn hành hương giáo xứ Mạo Khê (lần 3)
Hội Lòng Thương Xót Chúa
Ông Bà Quy Châu
Ông Đôminicô
Bà Anna Lê Thị Thơm (Hằng)
Bà Maria Nhàn
 26.500.000 đồng
   5.000.000 đồng
   1.000.000 đồng
   2.000.000 đồng
   1.000.000 đồng
   1.000.000 đồng
Mạo Khê
Mạo Khê
Họ An Lại –Mạo Khê
Hải Dương
Chung 2 cọc
45 Ban Hành giáo xứ Hải Dương: Ông Giuse Vũ Viết Văn, ông Giuse Vũ Viết Đích, ông Giuse Trần Anh Tuấn, bà Maria Hoàng Thị Bích, bà Maria Trần Thị Thu  20.000.000 đồng  
Hải Dương
 
Chung 1 cọc
46 Gia đình ông Giuse Hoàng Công Ninh và bà Maria Phạm Thị Màng  19.000.000 đồng Kẻ Sặt  
 1 cọc
47 Anh chị Giuse Nguyễn Văn Thể và Anna Nhẫn  19.000.000 đồng Kẻ Sặt  
 1 cọc
48 Cha Antôn Khổng Minh Hoàng và cộng đoàn giáo xứ 211.2000.000 đồng Ngọc Lý  
 11 cọc
49 Cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên và cộng đoàn giáo xứ  96.750.000 đồng Kẻ Sặt  
 5 cọc
50 Anh chị Giuse Hải – Tâm, con ông bà Kính – Chi  20.000.000 đồng Kẻ Sặt  
 1 cọc
51 Gia đình ông Cố Giuse Điện
 
  5.000.000 đồng Xâm Bồ Chung  1 cọc

Tính đến ngày 28/10/2018, tổng số người công đức được 72 cọc trên tổng số 126 cọc
 
Dịp hành hương Đền Thánh tháng 10/2018
Ban Vận động giáo xứ Thánh Antôn trao số tiền quyên góp được 574.500.000 đồng
Ban Vận động giáo xứ Đầu Lâm trao số tiền quyên góp được 50.000.000 đồng

Dịp lễ Tử Đạo 06/11/ 2018
Cha Phêrô Nguyễn Văn Phê công đức: 30.000.000 đồng
Giáo xứ Trang Quang, Đồng Giới công đức: 50.000.000 đồng
Gia đình Maria Hảo, Hải Phòng công đức: 10.000.000 đồng
Giáo xứ Xuân Điện và Tiên Đôi công đức: 25.000.000 đồng
Cha Antôn Nguyễn Văn Uy và giáo xứ Thư Trung công đức: 50.000.000 đồng
Ông Phêrô Đào Văn Trai công đức: 30.000.000 đồng
Anh Vũ Xuân Hiển (khoan cọc nhồi) công đức: 20.000.000 đồng
Anh Giuse Trần Công công đức: 1.000.000 đồng
Chị Maria (Kim Lai) công đức: 1.000.000 đồng
Giáo xứ Hòn Gai công đức: 175.000.000 đồng
Đội kim nhạc giáo xứ Hải Dương: 10.000.000 đồng
Tổng số tiền:  1.026.500.000 đồng = 126 cọc

Tính đến ngày 6/12/2018, toàn bộ 126 cọc đã hoàn thành.
 
Ban kiến thiết Đền Thánh xin ghi nhận tấm lòng hảo tâm của mọi thành phần dân Chúa gia đình giáo phận, đặc biệt các thành viên của Ban Vận động kinh tế xây dựng Đền Thánh. Xin Chúa trả công bội hậu và xin Bốn Thánh Tử Đạo Hải Dương ban xuống muôn ơn lành cho các nhà hảo tâm.

T/m Ban Kiến Thiết Đền Thánh Tử đạo Hải Dương
Lm. Giuse Dương Hữu Tình
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 4.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 210
  •   Máy chủ tìm kiếm 20
  •   Khách viếng thăm 190
 
  •   Hôm nay 40,252
  •   Tháng hiện tại 925,201
  •   Tổng lượt truy cập 82,233,177