​Caritas Hải Phòng: Tổng hợp danh sách ủng hộ đồng bào miền Trung

Thứ tư - 16/12/2020 20:14      Số lượt xem: 3802

Trong những ngày qua, đồng bào miền Trung thân yêu phải oằn mình chống chọi các trận lũ liên tiếp và tiếp đó là nỗ lực phục hồi sau thiên tai. Với tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc cùng tình bác ái Kitô giáo, nhiều tấm lòng hảo tâm đã hướng về “Khúc ruột miền Trung” bằng tình yêu mến và những chia sẻ. Dưới đây là danh sách quý Ân nhân quyên góp giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền Trung qua Caritas Hải Phòng.

 
Caritas Hải Phòng triển khai gói hỗ trợ 1,3 tỷ đồng sửa nhà tại miền Trung

DANH SÁCH ÂN NHÂN ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT MIỀN TRUNG
(THÁNG 10-12/2020)
 
1. Danh sách các Cha và các Giáo xứ ủng hộ
 
Stt Họ và tên Địa chỉ Số tiền Ghi chú
1 Cha xứ và giáo xứ Hòn Gai Hạ Long - Quảng Ninh 76.000.000 Lần1: 62.000.000
Lần2: 14.000.000
2 Cha xứ và giáo xứ Mỹ Động Kinh Môn - Hải Dương 75.000.000 Lần1:50.000.000
Lần2:25.000.000
3 Cha xứ và giáo xứ Yên Trì Quảng Yên - Quảng Ninh 71.000.000 Lần1: 68.000.000
Lần2:   3.000.000
4 Cha xứ và giáo xứ Chính Tòa Hồng Bàng - Hải Phòng 54.000.000  
5 Cha xứ và giáo xứ Đông Xuyên cùng quý Ân nhân Hải ngoại Tiên Lãng - Hải Phòng 52.850.000
+5.000(USD)
Lần1: 44.050.000
& 3.600 (USD)
Lần2:  8.800.000 & 1.400 (USD)
6 Cha xứ và giáo xứ Thánh Antôn Kẻ Sặt - Hải Dương 50.000.000  
7 Cha xứ và giáo xứ Lãm Hà Kiến An - Hải Phòng 46.600.000 Lần1: 23.100.000
Lần2: 10.100.000 Lần3: 13.400.000
8 Cha Giuse Vũ Văn Khương Chính xứ Trang Quan - Đồng Giới 46.350.000  
9 Cha Phêrô Trần Anh Tráng Giáo phận Mỹ Tho (gốc Từ Xá, Hải Phòng) 40.000.000  
10 Cha xứ và giáo xứ Xâm Bồ Hải An - Hải Phòng 42.500.000  
11 Cha xứ và giáo xứ Thủy Giang Dương Kinh - HảiPhòng 37.000.000 Lần1: 12.000.000
Lần2: 25.000.000
12 Cha xứ và 2 giáo xứ Tiên Đôi + Xuân Quang Tiên Lãng - Hải Phòng 31.900.000 Lần1: 14.500.000
Lần2: 17.400.000
13 Cha xứ và giáo xứ Mạo Khê Đông Triều - Quảng Ninh 30.000.000  
14 Cha xứ và giáo xứ Cẩm Phả Cẩm Phả - Quảng Ninh 30.000.000  
15 Cha xứ và 2 giáo xứ Xuân Điện + Tiên Am Vĩnh Bảo - Hải Phòng 30.000.000  
16 Cha và giáo xứ Đông Khê Đông Triều - Quảng Ninh 30.000.000  
17 Cha xứ và giáo xứ Đồng Giá Thủy Nguyên - Hải Phòng 30.000.000 Lần1: 5.000.000
Lần2:25.000.000
18 Cha xứ và 2 giáo xứ Nam Pháp + Hàng Kênh Ngô Quyền - Hải Phòng 28.250.000  
19 Cha xứ và giáo xứ Kim Bào Kinh Môn - Hải Dương 27.000.000 Lần1:12.000.000
Lần2:15.000.000
20 Cha xứ và giáo xứ An Thủy Kinh Môn - Hải Dương 27.000.000  
21 Cha xứ và giáo xứ Cựu Viên Kiến An - Hải Phòng 27.000.000  
22 Cha quản nhiệm và giáo xứ Lương Khê Hải An - Hải Phòng 26.000.000  
23 Cha xứ và 2 giáo xứ Nhân Nghĩa + Mạn Nhuế Nam Sách - Hải Dương 24.000.000  
24 Cha xứ và Giáo xứ Nghĩa Xuyên Kim Thành - Hải Dương 23.400.000 Lần1:16.300.000
Lần2: 7.100.000
25 Cha xứ và giáo xứ Phương Quan Thanh Miện - Hải Dương 22.000.000 Lần1:17.000.000
Lần2: 5.000.000
26 Cha xứ và giáo xứ Cửa Ông Cẩm Phả - Quảng Ninh 21.000.000 Lần1:16.000.000
Lần2: 5.000.000
27 Cha xứ và giáo xứ Đồng Xá Kim Thành - Hải Dương 20.220.000  
28 Cộng đoàn tân giáo xứ Cô Tô Cô Tô - Quảng Ninh 20.000.000  
29 Cha xứ và giáo xứ Trà Cổ Móng Cái - Quảng Ninh 20.000.000  
30 Cha xứ và giáo xứ Xuân Ninh Móng Cái - Quảng Ninh 20.000.000  
31 Giáo xứ Sông Khoai Quảng Yên - Quảng Ninh 19.000.000  
32 Cha xứ và giáo xứ An Quý Vĩnh Bảo - Hải Phòng 19.000.000  
33 Cha xứ và giáo xứ Ngọc Lý Tứ Kỳ - Hải Dương 19.000.000  
34 Cha xứ và giáo xứ Xuân Hòa Tiên Lãng - Hải Phòng 16.000.000  
35 Cha xứ và giáo xứ Hào Xá Thanh Hà - Hải Dương 15.000.000  
36 Cha xứ và giáo xứ Kim Bịch Nam Sách - Hải Dương 15.000.000  
37 Cha xứ và giáo xứ Súy Nẻo Tiên Lãng - Hải Phòng 15.000.000  
38 Cha xứ và giáo xứ Liễu Dinh An Lão - Hải Phòng 15.000.000  
39 Cha xứ và giáo xứ Kẻ Sặt Bình Giang - Hải Dương 15.000.000  
40 Cha xứ và giáo xứ Từ Xá Thanh Miện - Hải Dương 14.300.000  
41 Cha xứ và giáo xứ Thư Trung Hải An - Hải Phòng 14.300.000 Lần1:   5.000.000
Lần2:   9.300.000
42 Cha xứ và giáo xứ Trang Quan - Đồng Giới An Dương - Hải Phòng 14.000.000  
43 Cha Phêrô Đoàn Văn Khải và các con thiêng liêng   13.000.000 Lần1: 12.000.000
Lần2:   1.000.000
44 Cha xứ và 2 giáo xứ Nam Am + Liêm Khê Vĩnh Bảo - Hải Phòng 12.500.000  
45 Cha xứ và giáo xứ Vạn Hoạch Vĩnh Bảo - Hải Phòng 12.100.000  
46 Cha xứ và giáo xứ Trạp Khê Uông Bí - Quảng Ninh 11.570.000 Lần 1:  6.520.000
Lần 2:  5.050.000
47 Cha xứ và giáo xứ An Toàn Dương Kinh - Hải Phòng 11.000.000  
48 Giáo xứ An Tân Lê Chân - Hải Phòng 11.000.000  
49 Cha xứ và giáo xứ Khúc Giản An Lão - Hải Phòng 10.000.000  
50 Cha xứ và giáo xứ Hải Dương Tp. Hải Dương 10.000.000  
51 Cha xứ và giáo xứ Phú Tảo Tp. Hải Dương 10.000.000  
52 Cha xứ và giáo xứ Đồng Bình Ninh Giang - Hải Dương 9.200.000  
53 Cha xứ và giáo xứ Bạch Xa Tiên Lãng - Hải Phòng 8.000.000  
54 Cha xứ và giáo xứ Thắng Yên Kim Thành - Hải Dương 6.700.000  
55 Cha xứ và giáo xứ Trung Nghĩa Vĩnh Bảo - Hải Phòng 6.700.000  
56 Cha Phêrô Vũ Văn Thìn TTMV Giáo phận 6.000.000  
57 Cha xứ và giáo xứ Đáp Khê Chí Linh - Hải Dương 6.500.000  
58 Cha Giuse Bùi Hữu Duy Gx. Chính Tòa 5.500.000  
59 Cha xứ và giáo xứ Đông Côn Tiên Lãng - Hải Phòng 3.475.000  
60 Cha G.B. Nguyễn Văn Quang TTMV Giáo phận 3.000.000  
61 Cha xứ và giáo xứ Hà Lai Đầm Hà - Quảng Ninh 3.000.000  
62 Cha xứ và giáo xứ Đào Xá Ân Thi - Hưng Yên 3.000.000  
63 Cha xứ và giáo xứ Văn Khê An Lão - Hải Phòng 2.900.000  
64 Cha xứ và giáo xứ Kim Côn An Lão - Hải Phòng 1.785.000  
Tổng cộng   1.436.600.000
& 5000 USD
 
 
2. Danh sách Dòng tu, Hội đoàn, tập thể ủng hộ
 
 Stt Họ và tên Địa chỉ Số tiền (đ)
1 Quý Ân nhân (qua quý Sơ Hiệp Hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng Giáo phận Hải Phòng 160.000.000
2 Hội gia đình Công giáo trẻ 8x Hải Phòng 36.000.000
3 Chị Vũ Thị Lộc (chị gái anh Vũ Quang Dũng: 23.000.000) và chuyển tiền ân nhân: 11.500.000 Giáo phận Bắc Ninh 34.500.000
4 Giới trẻ và nhóm Ve chai Gx. Hữu Quan 30.000.000
5 ACE cộng đoàn Công giáo Iwate tại Nhật Bản Nhật Bản 28.600.000
6 Nhóm các bà Veronica ủng hộ qua Cha Thìn   25.000.000
7 Công ty Samari Hải Phòng 17.600.000
8 Gia đình Thánh Mẫu Gx. Chính Tòa 13.000.000
9 Nhóm Bảo vệ sự sống (2 lần) Hải Phòng 11.500.000
10 Anh chị Ba Lưu (2 triệu) và một số Ân nhân chuyển qua Bà Thép Gx. An Tân 11.100.000
11 Giáo lý viên Chính Tòa (2 lần) Gx. Chính Tòa 10.500.000
12 Quý Hội viên Caritas khu vực Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo 10.200.000
13 Hội khấn Lãm Khê Giáo họ Lãm Khê 10.000.000
14 Hội Lòng Thương xót Cẩm Phả Gx. Cẩm Phả 10.000.000
15 Anh chị em Ca đoàn và một số ân nhân Giáo họ Bình Hải - Gx. An Hải 9.850.000
16 Chị Tâm và Quý Ân nhân Anh Quốc 8.540.000
17 Ace Sinh viên liên kết và một số Ân nhân (chuyển tiền qua Chị Hoàng Thị Thảo) Nhóm SVLK Hải Phòng 7.050.000
18 Xứ đoàn TNTT và một số ân nhân chuyển qua Phêrô Vũ Văn Cao Gx. Đông Côn 6.850.000
19 Gia đình Thánh Gia An Hải Gx. An Hải 6.400.000
20 Quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá Giáo phận Hải Phòng 5.000.000
21 Gia đình Thánh Mẫu An Tân Gx. An Tân 5.000.000
22 Quý vị Ân nhân BV Tâm Phúc : Tập thể BLĐ (3 triệu), Bsĩ Chỉnh GĐ (1 triệu); Bsĩ Minh (1 triệu) Bệnh viện Tâm Phúc Hải Phòng 5.000.000
23 Huynh đoàn Đaminh Chính Tòa Gx. Chính Tòa 5.000.000
24 Caritas liên hạt Hải Dương và Kẻ Sặt Hạt Hải Dương + Kẻ Sặt 5.000.000
25 Ace Công ty Macter (Nhật Bản)   3.100.000
26 Nhân viên Shop Nhật Lệ An Dương, Hải Phòng 3.000.000
27 Gia đình Thánh Gia An Tân Gx. An Tân 3.000.000
28 Nhóm SVCG Hải Phòng tại Hà Nội Hà Nội 2.895.000
29 Giới trẻ Chính Tòa Gx. Chính Tòa 2.600.000
30 Một số Ân nhân ủng hộ qua chị Dương Thị Hường Gx. Đông Khê 2.100.000
31 Quý Sơ Tu hội Tận Hiến Giáo phận Hải Phòng 2.000.000
32 Hội Lêgiô Mariae Gx. An Tân 2.000.000
33 Tu hội Emmanuel Giáo phận Hải Phòng 2.000.000
34 Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Làm Hà Gx. Lãm Hà 2.000.000
35 Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm An Hải Gx. An Hải 2.000.000
36 Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Liễu Dinh Gx. Liễu Dinh 2.000.000
37 Ca đoàn Monica Hàng Kênh Gx. Hàng Kênh 1.750.000
38 Ace thuộc Gia đình bác ái Liễu Dinh Gx. Liễu Dinh 1.150.000
39 Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm An Tân Gx. An Tân 1.000.000
40 Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Nam Pháp Gx. Nam Pháp 1.000.000
41 Caritas Gx. Đông Côn Gx. Đông Côn 1.000.000
42 Ủy ban đoàn kết Công Giáo tỉnh QN Quảng Ninh 1.000.000
43 Chị Nụ (500K) và một số ân nhân Giáo họ Kiều Sơn 770.000
Tổng cộng   508.055.000
 
3. Danh sách các Gia đình, Cá nhân ủng hộ
(Chuyển khoản qua ngân hàng và nộp trực tiếp tại Văn phòng Caritas)
 
TT Họ và tên Địa chỉ Số tiền (đ)
1 Chị Nguyễn Thị Hương Định cư Mỹ 23.190.000
2 Ông bà Thân Phú Gx. An Hải 20.000.000
3 Bà Nguyễn Thị Hồng Kim Gx. Chính Tòa 20.000.000
4 Hại chị em Thương Lượng Gx. An Toàn 20.000.000
5 Gia đình Cô Điệp và Cô Hậu Gx. Chính Tòa 16.000.000
6 Gia đình ÔB. Tâm Hòa (2triệu), AC. Chiến Lan (2 triệu), AC. Tuyết Bích (1triệu) và một số ân nhân hải ngoại: Trinh (100 USD), Thanh (100USD), Hằng (100 USD), Thịnh (100CAD)   Thánh Gia Gx. An Hải 13.700.000
7 Anh Phaolô Vũ Tuấn Đức 1168 Nguyễn Bỉnh Khiêm, HP 10.000.000
8 Anh chị Đồng Duyên Nhà hàng Duyên béo HP 10.000.000
9 Cô Phiên Định cư tại Úc 7.000.000
10 Bạn của AC. Hùng Vân   6.000.000
11 Chị Trần Thị Liên Định cư Singapore 6.000.000
12 Anh Đức Tuấn   5.000.000
13 Bà Nguyễn Thị Lan Gx. An Tân 5.000.000
14 ÔB. Thám Hiền Gx. Chính Tòa 5.000.000
15 ÔB. Thân Như Gx. Chính Tòa 5.000.000
16 Chị Nguyễn Thị Linh Chi KĐT Vinhomes 5.000.000
17 AC. Bình Thủy   5.000.000
18 Cô Ngô Thị Sơn   5.000.000
19 Đỗ Thị Hồng Nga   5.000.000
20 Anh Hoàng (con Bà Khôi Chữ) Gx. Xâm Bồ 5.000.000
21 Chị Ngô Thị Sơn Hạ Long 5.000.000
22 Nguyễn Văn Kiệm Hạ Long 5.000.000
23 Hà Thuy   4.800.000
24 Anh em Quân Dân Sài Gòn 3.200.000
25 Ông trùm Diện Gx. An Hải 3.000.000
26 Lê Văn Hải nộp tiền cho các thân nhân tại hải ngoại 17 Ngô Quyền, Hải Phòng 3.000.000
27 Gia đình ÔB. Chánh Minh Gx. Hàng Kênh 3.000.000
28 Bà Bình Gx. An Hải 3.000.000
29 Chị Vân Mạnh Gx. Thánh Antôn 3.000.000
30 Ân nhân qua Cha Phêrô Hoàng Văn Độ   3.000.000
31 Anh chị Chinh (2 lần) Hà Nội 3.000.000
32 ÔB. Tuấn Mai Gx. Thư Trung 3.000.000
33 Gia đình Cô Hoa   3.000.000
34 Một ân nhân (chuyển khoản)   3.000.000
35 Lâm Oanh   3.000.000
36 Các chị Nga, Hương, Hồng, Liễu   2.900.000
37 Chị Thập (2 lần) Gx. Hữu Quan 2.700.000
38 Ô. Phêrô Nguyễn Minh Tiến Khu Anrê (Chính Tòa) 2.500.000
39 Chị Lê Thị Thu   2.000.000
40 Bà Chu Thị Phòng 1 Hồ Sen, Hải Phòng 2.000.000
41 Anh Duy Danh   2.000.000
42 Bà Trần Thị Nga Gia đình Thánh Mẫu Gx. Chính Tòa 2.000.000
43 Antôn Trần Quang Minh Gx. An Tân 2.000.000
44 Chị Phương, Khánh Hương, Kim Anh ủng hộ qua Chị Lê Hồng Hải Phòng 2.000.000
45 Gia đình ÔB. Định Nga Gx. Chính Tòa 2.000.000
46 Bé Diệu Anh (con chị Len) Gx. Lương Khê 2.000.000
47 AC. Hải Doãn Gx. Xâm Bồ 2.000.000
48 Maria Nguyễn Thị Tâm Dung 26/52 Hoàng Minh Thảo, HP 2.000.000
49 AC. Thơm Thin Gx. Xâm Bồ 2.000.000
50 Chị Lan, Chị Loan 15 Thế Lữ, HP 2.000.000
51 Gia đình Anh Giuse Hoàng Ngọc Thuận Gx. Nam Pháp 2.000.000
52 Gia đình AC. Tuấn Oanh Gx. An Toàn 2.000.000
53 Chị Luyên Định cư tại Thụy Điển 2.000.000
54 Gia đình AC. An Giang Gx. Thư Trung 2.000.000
55 Anh Vũ Quang Dũng (Kiến trúc sư) Hải Phòng 2.000.000
56 Chị Nguyễn Thị Xoan Cty sx A1 Găng tay Sunma 2.000.000
57 Nguyễn Thị Bích Thảo   2.000.000
58 Một ân nhân (chuyển khoản)   2.000.000
59 Một ân nhân (chuyển khoản)   2.000.000
60 Một ân nhân (chuyển khoản)   2.000.000
61 Trần Thị Hiền   2.000.000
62 AC. Quyết Hiền KCC Hồng Thái, An Dương 2.000.000
63 Quang Anh Cty ETECK 2.000.000
64 Một ân nhân (chuyển khoản)   2.000.000
65 Đoàn Đức Thọ   2.000.000
66 AC. Hùng Vân Giáo họ Bình Hải 2.000.000
67 Bình Thủy   2.000.000
68 Liên ngân hàng chuyển tiền   2.000.000
69 Trần Thị Tuyết Gx. Cẩm Phả 2.000.000
70 Một ân nhân (chuyển khoản)   2.000.000
71 Anh Chị Ninh Vân Hội Samari 2.000.000
72 Một ân nhân (chuyển khoản)   1.700.000
73 Nhóm Mân Côi liên kết (cha cố Hiệu) Phủ xứ Hải Phòng 1.500.000
74 Nguyễn Thị Hương Gx. Trung Nghĩa 1.500.000
75 Phạm Thị Huế   1.250.000
76 Dương Thị Nhi và các bạn Giáo họ Cống Mỹ (Chính Tòa) 1.200.000
77 Bà Soan Gx. Chính Tòa 1.000.000
78 Ô. Tống Ngọc Thắng An Đà, HP 1.000.000
79 Chị Hương   1.000.000
80 Anh Nguyễn Hữu Chính Gx. Chính Tòa 1.000.000
81 Chị Mai (CH. Bánh ngọt ) 111 Nguyễn Đức Cảnh, HP 1.000.000
82 AC. Tiến Lý Gx. Xuân Hòa 1.000.000
83 Bà Hải Gx. An Tân 1.000.000
84 Chị Nga TT Anh Ngữ TESSA Hải Phòng 1.000.000
85 Sơ Liên Nhà may Sao Mai, HP 1.000.000
86 AC. Cường Xuyến Gx. An Hải 1.000.000
87 AC. Dung Dương Gx. Nam Am 1.000.000
88 Phêrô Đặng Vinh Quang 4/504 Miếu Hai Xã, HP 1.000.000
89 Anh Hoàng Vũ Gx. An Tân 1.000.000
90 Bà Vinh Trại Chuối, Hải Phòng 1.000.000
91 Bà Anna Lê Thị Kim Dung Gx. Nam Pháp 1.000.000
92 Chị Ánh Linh   1.000.000
93 AC. Tiến Thắm An Lạc – Hải Dương 1.000.000
94 Ân nhân gửi qua Cha Giuse Bùi Hữu Duy Gx. Chính Tòa 1.000.000
95 Giáo điểm Têrêsa Dương Kinh, HP 1.000.000
96 Maria Thủy Tứ Kỳ, Hải Dương 1.000.000
97 Anh Giuse Huy Dương Tứ Kỳ, Hải Dương 1.000.000
98 Một ân nhân (chuyển khoản)   1.000.000
99 Nguyễn Thị Thu Hà   1.000.000
100 Một ân nhân (chuyển khoản)   1.000.000
101 Một ân nhân (chuyển khoản)   1.000.000
102 Chị Thơ   1.000.000
103 Anh Lê Văn Định Ban Truyền thông Hải Phòng 1.000.000
104 Gia đình Hùng Mai Gx. Kẻ Sặt 1.000.000
105 Nguyễn Thị Xoan   1.000.000
106 Dinh Ngoc Cham   1.000.000
107 Một ân nhân (chuyển khoản)   1.000.000
108 Gia đình Ông Kiêm 28/333B Văn Cao, Hải Phòng 1.000.000
109 Maria (chuyển khoản)   1.000.000
110 Một ân nhân (chuyển khoản)   1.000.000
111 Một ân nhân (chuyển khoản)   1.000.000
112 Nguyễn Thị Thủy   1.000.000
113 Một ân nhân (chuyển khoản)   1.000.000
114 Một ân nhân (chuyển khoản)   1.000.000
115 Đặng Đinh Thanh   1.000.000
116 Một ân nhân (chuyển khoản)   1.000.000
117 Một ân nhân (chuyển khoản)   1.000.000
118 Chiên (nhà đất) Gx. An Hải 1.000.000
119 Một ân nhân (chuyển khoản)   1.000.000
120 Chị Trần Thị Kim Oanh Sài Gòn 1.000.000
121 Trần Thị Tâm   1.000.000
122 Nguyễn Thị Thương   1.000.000
123 Chị Nhung Ca đoàn Cecilia Chính Tòa 1.000.000
124 Chị Mary Chi   1.000.000
125 AC. Giang Tuệ   1.000.000
126 Chị Ngát   1.000.000
127 Hai chị Chinh - Hường Gx. Đồng Giá 1.000.000
128 Một ân nhân   800.000
129 Bà Vân Gx. Xâm Bồ 700.000
130 Bà Têrêsa Vũ Thị Nhiệm Gx. Hàng Kênh 700.000
131 PLCT HP ủng hộ Miền Trung   700.000
132 Các em học sinh ủng hộ   640.000
133 Gia đình ÔB. cố Cha Chiến Gx. Nghĩa Xuyên 600.000
134 Một ân nhân   600.000
135 Ông trùm Cẩn Gx. An Hải 500.000
136 Chị Phương   500.000
137 AC Việt Hoàng và Hải Hà Gx. An Tân 500.000
138 Chị Maria Nguyễn Thị Phượng 10/8A Cù Chính Lan, HP 500.000
139 Chị Phương Huy Gx. Thư Trung 500.000
140 AC. Ngân Điệu Sài Gòn 500.000
141 Bà Nguyễn Thị Nga GĐ Thánh Mẫu Gx. An Tân 500.000
142 Chị Nhàn An Dương, Hải Phòng 500.000
143 Chị Khúc Thị Huyền Cty TNHH dịch vụ giao nhận TST tại Hải Phòng 500.000
144 Nguyễn Văn Thịnh Gx. Nam Pháp 500.000
145 Bà Lê Thị Năm Gx. An Tân 500.000
146 Bà Maria Lê Thị Liên Gx. An Tân 500.000
147 Anna Vũ Thị Thư Gx. An Tân 500.000
148 Anh Hiệp Nhóm BVSS Hải Phòng 500.000
149 Chị Vũ Thị Tươi Gx. Xâm Bồ 500.000
150 Trần Văn Quang Gx. Cựu Viên 500.000
151 Bà Phạm Thị Liệu Gx. Chính Tòa 500.000
152 Bà Phạm Thị Thơm Gx. Chính Tòa 500.000
153 Giuse Khổng Trung Nhụ Gx. Nam Am 500.000
154 AC. Toàn Hương 29 Tản Viên, Thượng Lý, HP 500.000
155 AC. Phong Lê Tú Sơn, Kiến Thụy, HP 500.000
156 AC. Thọ Thủy Gx. An Tân 500.000
157 Nguyễn Thị Hà Thanh Xá - Hải Dương 500.000
158 Chị Oanh Nhóm BVSS Hải Phòng 500.000
159 Maria Nguyễn Thị Hằng Tứ Kỳ, Hải Dương 500.000
160 Một ân nhân (chuyển khoản)   500.000
161 Bùi Quý Hợi Hải Phòng 500.000
162 Một ân nhân (chuyển khoản)   500.000
163 Một ân nhân (chuyển khoản)   500.000
164 Một ân nhân (chuyển khoản)   500.000
165 Một ân nhân (chuyển khoản)   500.000
166 Một ân nhân (chuyển khoản)   500.000
167 Chị Công Hồng Diệp An Đà, HP 500.000
168 Một ân nhân (chuyển khoản)   500.000
169 Chị Trần Thị Hoàng Ngân Ngân hàng Hàng Hải 500.000
170 Mon Clas ủng hộ Miền Trung lũ lụt   500.000
171 Một ân nhân (chuyển khoản)   500.000
172 Một ân nhân (chuyển khoản)   500.000
173 Nguyễn Xuân Lộc   500.000
174 Maria Thu   500.000
175 Một ân nhân (chuyển khoản)   500.000
176 Một ân nhân (chuyển khoản)   500.000
177 Một ân nhân (chuyển khoản)   500.000
178 Một ân nhân (chuyển khoản)   500.000
179 Một ân nhân (chuyển khoản)   500.000
180 Một ân nhân (chuyển khoản)   500.000
181 Nguyễn Thị Thùy Lâm   500.000
182 Một ân nhân (chuyển khoản)   500.000
183 Một ân nhân (chuyển khoản)   500.000
184 Một ân nhân (chuyển khoản)   500.000
185 Ngô Khắc Lập Gx. Trung Nghĩa 500.000
186 Một ân nhân (chuyển khoản)   500.000
187 Hoàng Thị Hương Gx. Nam Pháp 500.000
188 Hương Hanh Gx. Tân Kim 500.000
189 Dương Linh Gx. An Hải 500.000
190 Lan Anh   500.000
191 Một ân nhân (chuyển khoản)   500.000
192 Một ân nhân (chuyển khoản)   500.000
193 Nguyễn Thị Ái Vân   500.000
194 Một ân nhân (chuyển khoản)   500.000
195 Trần Đức Tam   500.000
196 Một ân nhân (chuyển khoản)   500.000
197 Một ân nhân (chuyển khoản)   500.000
198 Dương   500.000
199 FB. Đỗ Trang   500.000
200 Phạm Văn Chinh   500.000
201 Một ân nhân (chuyển khoản)   500.000
202 Đỗ Thị Thêm   500.000
203 Một ân nhân (chuyển khoản)   500.000
204 Một ân nhân (chuyển khoản)   500.000
205 Chị Huyền và Chị Nhung   500.000
206 Hoạt Thi Gx. Tân Kim 500.000
207 Trần Thị Dương   500.000
208 Chị Hoàng Thị Thanh Nguyệt 265 Văn Cao, Hải Phòng 500.000
209 Chị Hương Giáo họ Trạm Bạc 500.000
210 Đỗ Thị Thu   500.000
211 Vũ Thị Kiều Oanh Nam Pháp 500.000
212 Bạn Chị Hải Nhóm BVSS   500.000
213 Chị Nguyễn Thị Hồng   500.000
214 Cô Trần Phòng Định cư Mỹ 460.000
215 Chị Ngân 55 Bạch Đằng, HP 400.000
216 Một ân nhân (chuyển khoản)   400.000
217 Nguyễn Thị Nghiêm (2 lần)   400.000
218 Tươi   360.000
219 Bà Bằng Phan Bội Châu, HP 300.000
220 Anh Đaminh Trần Văn Minh Gx. Chính Tòa 300.000
221 Bà cố Lam Gx. Nam Pháp 300.000
222 Maria Trần Dung Gx. An Tân 300.000
223 Ân nhân   300.000
224 Bà Maria Trần Minh Thuận Gx. Nam Pháp 300.000
225 Một ân nhân (chuyển khoản)   300.000
226 Một ân nhân (chuyển khoản)   300.000
227 Tuấn Nhung   300.000
228 Một ân nhân (chuyển khoản)   300.000
229 Quyên Lê   300.000
230 Nguyễn Thị Diệu Linh   300.000
231 Nguyễn Văn Mạnh Gx. Kẻ Sặt 300.000
232 Một ân nhân (chuyển khoản)   300.000
233 Anh (chị) Duan (chuyển khoản)   300.000
234 Một ân nhân (chuyển khoản)   300.000
235 Một ân nhân (chuyển khoản)   300.000
236 Một ân nhân (chuyển khoản)   300.000
237 Một ân nhân (chuyển khoản)   300.000
238 Trần Văn Giới   300.000
239 Maria Phạm Thị Hat   300.000
240 Một ân nhân (chuyển khoản)   300.000
241 Một ân nhân (chuyển khoản)   300.000
242 Minh Khang Gx. Tân Kim 300.000
243 Một ân nhân (chuyển khoản)   300.000
244 Bà Tập Gx. Chính Tòa 200.000
245 Trần Ánh Giáo lý viên Gx. An Tân 200.000
246 Maria Thúy Gx. An Tân 200.000
247 Hồ Hiền   200.000
248 Ân nhân Hải Phòng 200.000
249 Anh Tuấn   200.000
250 Ân nhân Gx. Chính Tòa 200.000
251 Ân nhân Gx. Chính Tòa 200.000
252 Ân nhân   200.000
253 Bạn của Anh Nhiệm Hải Phòng 200.000
254 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
255 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
256 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
257 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
258 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
259 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
260 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
261 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
262 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
263 Võ Tá Dũng   200.000
264 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
265 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
266 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
267 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
268 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
269 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
270 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
271 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
272 Chi Sinh viên Công Giáo HP 200.000
273 Huyền Sinh viên Công Giáo HP 200.000
274 Mai Phương Public Bank 200.000
275 Minh Hiển Public Bank 200.000
276 Ngọc Hùng Public Bank 200.000
277 Thu Trang   200.000
278 Đặng Thị Thanh Nhàn   200.000
279 Tiến LĐ Chúa Chiên Lành GPHP 200.000
280 Đỗ Thị Mơ   200.000
281 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
282 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
283 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
284 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
285 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
286 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
287 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
288 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
289 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
290 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
291 Nguyễn Văn Ngân   200.000
292 Chị Quỳnh   200.000
293 Anna Đỗ Thị Hoa Hải Phòng 200.000
294 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
295 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
296 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
297 Một ân nhân (chuyển khoản)   200.000
298 Bà Nhi Giáo họ Cống Mỹ 100.000
299 Ân nhân Cty TNHH giao nhận TST tại HP 100.000
300 Ân nhân GĐ Thánh Mẫu Gx. Chính Tòa 100.000
301 Nguyễn Lương   100.000
302 Một ân nhân (chuyển khoản)   100.000
303 Một ân nhân (chuyển khoản)   100.000
304 Trần Thị Thu Huyền   100.000
305 Định Sinh viên Công giáo Kiến An 100.000
306 Trịnh Thị Phương   100.000
307 Trần Thị Lê   100.000
308 Một ân nhân (chuyển khoản)   100.000
309 Nguyễn Thị Xuân   100.000
310 Một ân nhân (chuyển khoản)   100.000
311 Anh Luyên   100.000
312 Chị Maria   100.000
313 Một ân nhân (chuyển khoản)   100.000
314 Minh Anh Hà Nội 100.000
315 Một ân nhân (chuyển khoản)   100.000
316 Một ân nhân (chuyển khoản)   100.000
317 Một ân nhân (chuyển khoản)   50.000
318 Một ân nhân (chuyển khoản)   50.000
319 Một ân nhân (chuyển khoản)   50.000
320 Một ân nhân (chuyển khoản)   50.000
  Tổng   437.800.000
 
4. Danh sách cá nhân ủng hộ ngoại tệ :
 
TT Họ và tên Địa chỉ Đô Mỹ Đô Canada Bảng Anh
1 Cô Vân Định cư Canada   100  
2 Sơ Maria Đào Oanh Dòng mến Thánh Giá Nam Am 100    
3 Cô Trần Phòng Định cư Mỹ 550    
4 Ông Lê Văn Hải chuyển tiền của thân nhân tại Anh ủng hộ 17 Ngô Quyền, HP     50 GDP
5 Chị Mỹ Linh Quỹ Gofundme - Mỹ 300    
Tổng cộng   950 100 50TỔNG HỢP SỐ TIỀN ỦNG HỘ MIỀN TRUNG (2 ĐỢT)
 
TT Họ và tên Số tiền (VNĐ) Đô Mỹ Đô Canada Bảng Anh
1 Quý cha và các Giáo xứ 1.436.600.000  5.000    
2 Các Dòng tu, Hội đoàn 508.055.000      
3 Các Gia đình, Cá nhân 446.800.000 950 100  50
Tổng cộng 2.391.455.000 5.950 100 50
 
DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT MIỀN TRUNG BẰNG HIỆN VẬT
 
 
TT Họ tên Địa chỉ Hàng hóa
1 Bác sĩ Loan  Giáo xứ Chính Tòa 20 thùng mỳ
2 Chị Hoa và ân nhân Giáo xứ An Hải 2 thùng mỳ, 1 thùng bột canh
3 Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ Lãm Hà 10 thùng mỳ
4 Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ Mỹ Động 410 thùng mỳ, 22 thùng sữa, 90 thùng quần áo, 1 thùng cao sao vàng và một số thuốc nhỏ mắt
5 Bác sĩ Quang Hà Nội 5 thùng thuốc và sirô ho trẻ em
6 Ân nhân   11 thùng lương khô, 2 thùng bánh
7 Ân nhân   30 hộp bút chì học sinh
8 Cty TNHH Bích Tuyết   5 thùng đèn pin
9 Chị Hải Hà và các bạn Giáo xứ An Tân 100 bịch bỉm và một số giày trẻ em
10 Công ty nước Samari An Đồng - Hải Phòng 70 thùng nước uống tinh khiết
11 Anh Thức Giáo xứ Nam Am 6 chiếc áo phao
12 Anh chị Tiền Nhiệm Quảng Yên, Quảng Ninh 60 chiếc áo phao
13 Anh Đặng Đình Vương Vĩnh Niệm, Lê Chân, HP 300 kg gạo 
14 Anh Phạm Văn Hài Vĩnh Niệm, Lê Chân, HP 300 kg gạo 
15 Chị Trần Thị Thìn Giáo xứ Cựu Viên 800 chiếc chăn nhôm giữ nhiệt
16 Bà Hải Ngọn Giáo xứ Xâm Bồ 50 kg gạo 
17 Anh Nguyễn Ngọc Minh và ân nhân Giáo xứ Yên Trì 90 thùng mỳ, 1.200 kg gạo, 18 thùng sữa, 2 thùng lương khô, 8 thùng nước uống tinh khiết, 1 thùng bánh, 1 thùng thuốc cảm.
18 Ân nhân   50 thùng mì tôm
19 Ân nhân Gx. An Hải 100kg bún tươi
 
Những món quà nghĩa tình này không chỉ giúp đồng bào vùng lũ vơi bớt khó khăn, mà còn tiếp thêm nghị lực để họ vươn lên khắc phục hậu quả thiên tai. Thay lời những người đón nhận, Caritas Hải Phòng xin chân thành cám ơn quý Đấng bậc và quý Ân nhân xa gần đã quảng đại trong chương trình quyên góp trên. Nguyện xin Chúa là tình yêu luôn chúc lành và trả công bội hậu cho những ai biết thương xót người như lời Chúa truyền: “Phúc thay ai xót thương xót người, vì họ sẽ được Chúa xót thương” (Mt 5,7).
 
Hải Phòng, ngày 16 tháng 12 năm 2020
Caritas Hải Phòng

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 154
  •   Máy chủ tìm kiếm 12
  •   Khách viếng thăm 142
 
  •   Hôm nay 45,603
  •   Tháng hiện tại 1,496,561
  •   Tổng lượt truy cập 84,477,720