Danh sách công đức xây Đền thánh Tử đạo Hải Dương

Thứ ba - 03/01/2023 09:05      Số lượt xem: 1740

Công trình tái thiết Đền thánh tử đạo Hải Dương, sau khi đại dịch Covid-19 lắng dịu, lại được tiếp tục thi công. Những lời cầu nguyện và những tấm lòng hảo tâm vẫn luôn hướng về linh địa này. Từ tháng 8/2022 cho đến tháng 12/2022, Ban Kiến thiết Đền thánh tử đạo Hải Dương đã nhận sự ủng hộ của những tấm lòng hảo tâm sau:

danh sách công đức Đền thánh
 
Ah
Giáo phận Hải Phòng.                                                        “Yêu đến cùng” (Ga 13,1)
TTHH Đền Thánh Hải Dương

 

DANH SÁCH
CÔNG ĐỨC XÂY ĐỀN THÁNH TỬ ĐẠO HẢI DƯƠNG

Từ tháng 8/2022 đến hết tháng 12/2022
Công trình tái thiết Đền thánh tử đạo Hải Dương, sau khi đại dịch Covid-19 lắng dịu, lại được tiếp tục thi công. Những lời cầu nguyện và những tấm lòng hảo tâm vẫn luôn hướng về linh địa này. Từ tháng 8/2022 cho đến tháng 12/2022, Ban Kiến thiết Đền thánh tử đạo Hải Dương đã nhận sự ủng hộ của những tấm lòng hảo tâm sau:
 
THÁNG 8/2022
 
Stt Họ và tên Địa chỉ Số tiền Ngày tháng
1 Cha Công Chính xứ Lai Tê 7.600.000 05/8/2022
2 Bà Huyền Gx. Hào Xá 1.000.000 05/8/2022
3 Phêrô Tuấn – Maria Bình Gx. Thánh Phêrô 1.000.000 05/8/2022
4 Phêrô Do Gx. Kim Lai 2.000.000 05/8/2022
5 Một người giấu tên Gx. Đồng Bình 1.000.000 05/8/2022
6 Cha Giuse Thiều và Hội Gia đình Sống Phúc âm Họ Lộng Khê – Đồng Xá 4.000.000 14/8/2022
7 Bà Maria Hoàng Thị Lựu Gx. Kim Lai 20.000.000 14/8/2022
8 Maria Nguyễn Thị Minh
Maria Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Gx. Mông Triệu – Sài Gòn 1.000.000 19/8/2022
9 Maria Nguyễn Thị Phượng Gx. Bù Đăng – Buôn Ma Thuột 1.000.000 19/8/2022
10 Maria Nguyễn Thị Hằng Gx. Phước Bình – Gp. Buôn Ma Thuột 1.000.000 19/8/2022
11 Anna Dương Thị Huệ Gx. Phước Bình – Gp. Buôn Ma Thuột 1.000.000 19/8/2022
12 Maria Tân – Giuse Tắc Tân An – Phú Lộc 3.000.000 19/8/2022
13 Ông Trưởng và phái đoàn Lạc Viên quê gốc Thanh Xá Đà Lạt 9.000.000 20/8/2022
14 Anh chị Liên Tiến Lục Nam – Bắc Giang 2.000.000 26/8/2022
15 Maria Lê Thị Bính Chính Toà – HP 5.000.000 29/8/2022
TỔNG CỘNG 59.600.000  
 

 
THÁNG 9/2022
 
Stt Họ và tên Địa chỉ Số tiền Ngày tháng
1 Bà Têrêsa Nguyễn Thị Nam (Nhân) Hai Bà Trưng – Hải Dương 1.000.000 02/9/2022
2 Đức cha Vinh Sơn, Giám mục Hải Phòng Hải Phòng 100.000.000 02/9/2022
3 Gia đình Đa Minh Nguyễn Văn Lực Ngũ Mã – Tân Kim 1.000.000 02/9/2022
4 Giuse Nguyễn Văn Quản Ngũ Mã – Tân Kim 5.000.000 02/9/2022
5 Gia đình ông bà Vinh Tuyết Gx. Mạn Nhuế 10.000.000 02/9/2022
6 Maria Vũ Thị Trọng G. họ Cẩm Thượng 500.000 02/9/2022
7 Maria Nguyễn Thị Luật Ngũ Mã – Tân Kim 1.000.000 02/9/2022
8 Hội đoàn Mẫu Tâm Giáo họ Lộng Khê 3.000.000 04/9/2022
9 Một người dấu tên   1.000.000 04/9/2022
10 Ông bà Hảo Nhi Gx. Kim Lai 2.000.000 11/9/2022
11 Gia đình anh chị Long Trang Hải Dương 2.000.000 16/9/2022
12 Gia đình ông Micae Đoàn Trọng Nhã và bà Maria Hoàng Thị Mai Hải Dương 20.000.000 16/9/2022
13 Maria Lý Gx. Hòn Gai 500.000 26/9/2022
14 Hằng Huấn Gx. Hòn Gai 1.000.000 26/9/2022
15 Maria Quyết Phần Lan 500.000 26/9/2022
16 Gia đình ông Nguyễn Văn Công Houton – Hoa Kỳ
(1.000USD)
24.000.000 29/9/2022
17 Một người dấu tên   500.000 30/9/2022
18 Têrêsa Maria Phạm Thị Kim Ba   1.000.000 30/9/2022
19 Phanxicô Xavie Phạm Chí Thanh Gx. Tân Lập – Sài Gòn 1.000.000 30/9/2022
20 Giuse Nguyễn Văn Cường Gx. Vĩnh Tiến – Bắc Ninh 1.000.000 30/9/2022
21 Ông Nguyễn Văn Cường
Bà Đoàn Thị Hưng
Gx. Kim Lai 1.000.000 30/9/2022
TỔNG CỘNG 177.000.000  
 

 
THÁNG 10/2022
 
Stt Họ và tên Địa chỉ Số tiền Ngày tháng
1 Gia đình Thịnh Dung Gx. Hải Dương 3.000.000 12/10/2022
2 Phaolô Nguyễn Phi Hùng
Maria Nguyễn Thị Hồng
Gx. Trạp Khê 2.000.000 12/10/2022
3 Phêrô Hiếu Gx. Kim Lai 1.000.000 12/10/2022
4 Giuse Bổn Đền thánh 1.000.000 12/10/2022
5 Gioan Văn Mạo Khê 1.000.000 12/10/2022
6 Maria Loan Gx. Nhân Nghĩa 1.500.000 12/10/2022
7 Maria Hải Hải Dương 5.000.000 18/10/2022
8 Giuse Phạm Văn Phương Kẻ Sặt Miền Nam 1.000.000 18/10/2022
9 Đa Minh Vũ Quang Trung Kim Lai 50.000.000 21/10/2022
10 Phêrô Phạm Quang Huy Hải Phòng 1.000.000 24/10/2022
11 Bà Anna Thu Qua chị Thuỷ Bé 5.000.000 30/10/2022
12 Maria Phạm Thị Ninh Hải Dương 1.000.000 31/10/2022
TỔNG CỘNG 72.500.000  
 
THÁNG 11/2022

 
Stt Họ và tên Địa chỉ Số tiền Ngày tháng
1 Ban hành giáo tân cựu liên xứ Hải Dương – Kim Lai Hải Dương – Kim Lai 15.000.000 04/11/2022
2 Bà Maria Gái Xa Hải Dương 1.000.000 04/11/2022
3 Ông bà Quảng Khiển Gx. Phú Lộc 1.000.000 04/11/2022
4 Giuse Phạm Trọng Bình Kẻ Sặt 50.000.000 06/11/2022
5 Một gia đình Gx. Thánh Phêrô 500.000 06/11/2022
6 Giuse Trình Gx. Hòn Gai 200.000 06/11/2022
7 Bà Nhân Hải Dương 1.000.000 11/11/2022
8 Bà Lê Trần Lưu Mỹ (300 USD) 7.350.000 14/11/2022
9 Cha xứ và giáo xứ Phần Lâm Hưng Yên 25.000.000 17/11/2022
10 Phêrô Vũ Xuân Thật
Maria Đào Thị Thao
Kim Lai 1.000.000 18/11/2022
11 Gia đình Hạnh Nga Hải Dương 1.000.000 20/11/2022
12 Bà Maria Vân Hải Dương 8.000.000 20/11/2022
13 Gia đình ông bà trùm Thịnh Kẻ Sặt – Xuân Lộc 10.000.000 24/11/2022
14 Maria Nga Dược Giáo xứ Bùi Hoà 5.000.000 25/11/2022
15 Gia đình anh Chi Hải Dương 5.000.000 27/11/2022
TỔNG CỘNG 131.050.000  
 
THÁNG 12/2022
 
Stt Họ và tên Địa chỉ Số tiền Ngày tháng
1 Bà Maria Trần Thị Lan
Bà Maria Trần Thị Tình
Gx. Thuỷ Giang 30.000.000 02/12/2022
2 Bà Maria Kim Gx. Phú Lộc 1.000.000 02/12/2022
3 Maria Yến   1.000.000 02/12/2022
4 Một gia đình   1.000.000 02/12/2022
5 Maria Bình Gx. Kim Lai 10.000.000 02/12/2022
6 Bà Maria Hạ và các con Hải Dương 5.000.000 04/12/2022
7 Ông cố Yên (cố cha Tường) Mỹ 120.532.000 07/12/2022
8 Bà Maria Đỗ Thị Ân Hải Dương 1.000.000 13/12/2022
9 Bé Phương Mai Tại Đức 5.000.000 16/12/2022
10 Ông Phêrô Được Hòn Gai 5.000.000 16/12/2022
11 Đặng Thị Mười (công đức 1 cây vàng) Hải Dương 65.500.000 23/12/2022
12 Gia đình: Giuse – Anna – Têrêsa   3.000.000 23/12/2022
13 Gioakim Phạm Văn Tịnh Gx. Phúc Lâm – Gp. Xuân Lộc 5.000.000 25/12/2022
TỔNG CỘNG 253032000 253.032.000  
 
Ban Kiến thiết Đền thánh xin chân thành cảm ơn Quý Ân nhân đã quảng đại chung tay cộng tác. Hy vọng lòng hảo tâm ấy tiếp tục triển nở, để công trình đức tin nơi đây được tiến triển và sớm được hoàn thiện. Nguyện xin Chúa nhân từ, nhờ lời chuyển cầu của Các Thánh Tử đạo Hải Dương, trả công và chúc lành cho quý Ân nhân muôn ơn lành.
                                                            
Hải Dương, ngày 01 tháng 01 năm 2023
                                                                                 Tm. Ban Kiến thiết
                                                                       Lm. Giuse Nguyễn Văn Vang

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 176
  •   Máy chủ tìm kiếm 24
  •   Khách viếng thăm 152
 
  •   Hôm nay 44,196
  •   Tháng hiện tại 1,495,154
  •   Tổng lượt truy cập 84,476,313