Danh sách công đức xây Đền thánh Tử đạo Hải Dương tháng 03/2023

Thứ ba - 04/04/2023 22:59      Số lượt xem: 1130

Cùng với việc quyên góp xây dựng Đền thánh tử đạo Hải Dương tại các giáo xứ theo lời kêu gọi của Bề trên giáo phận, tại Trung tâm hành hương, Ban Kiến thiết đã nhận được sự đóng góp quảng đại của quý ân nhân trong tháng 3/2023 như sau:

CONG DUC

DANH SÁCH

CÔNG ĐỨC XÂY ĐỀN THÁNH TỬ ĐẠO HẢI DƯƠNG
THÁNG 03/2023

Cùng với việc quyên góp xây dựng Đền thánh tử đạo Hải Dương tại các giáo xứ theo lời kêu gọi của Bề trên giáo phận, tại Trung tâm hành hương, Ban Kiến thiết đã nhận được sự đóng góp quảng đại của quý ân nhân trong tháng 3/2023 như sau:
 
Stt Họ và tên Địa chỉ Số tiền Ngày tháng
1 Thiếu Nhi Thánh Thể xứ đoàn
Maria Goretti Kẻ Sặt
Gx. Kẻ Sặt 3.000.000 01/3/2023
2 Nguyễn Thị Nhâm Thái Bình 1.000.000 01/3/2023
3 Cửa hàng xe máy Đồng Cẩm Đồng Cẩm 1.000.000 01/3/2023
4 Bùi Thị Phương Hải Phòng 1.000.000 01/3/2023
5 Lương Thị Quyên Nhóm Bvss Hải Phòng 1.000.000 01/3/2023
6 Maria Nguyễn Thị Hồng
(1.000 USD)
Hoa Kỳ 23.500.000 02/3/2023
7 Nguyễn Hồng Thái Nghĩa Xuyên 1.000.000 03/3/2023
8 Phạm Thị Lánh Từ Xá 1.500.000 03/3/2023
9 Giuse Phạm Văn An – Thuý Phú Lộc 1.000.000 03/3/2023
10 Anna Phạm Hồng Hải Phú Lộc 1.000.000 03/3/2023
11 Anna Thuý Hải Ninh 500.000 03/3/2023
12 Cô Hà Hà Nội 100.000 03/3/2023
13 Giáo họ Dương Áo Suý Nẻo 500.000 03/3/2023
14 Trung Chanh Cửa Ông 200.000 03/3/2023
15 Phêrô Đoàn Văn Sĩ Kim Lai 2.000.000 03/3/2023
16 Một người giấu tên   2.000.000 03/3/2023
17 Anh chị Lượng Liên Thành Tâm – Xuân Lộc 5.000.000 03/3/2023
18 Sơn Phượng Hà Nội 200.000 03/3/2023
19 Phêrô Nhật – Maria Mến Kim Lai 3.000.000 03/3/2023
20 Gia đình Phêrô Đoàn Văn Sĩ Kim Lai 2.000.000 03/3/2023
21 Cụ Antôn Nguyễn Công Giáo Cẩm Hải- Cửa Ông 10.000.000 06/3/2023
22 Maria Nết Quê gốc Thánh Xá 1.000.000 07/3/2023
23 Vũ Ngọc Anh Quê gốc Thánh Xá 1.000.000 07/3/2023
24 Đoàn hành hương các đoàn bác ái xã hội Thái Hà – Hà Nội Hà Nội 1.000.000 11/3/32023
25 Maria Vũ Thị Ngọt Tân Việt – Bình Giang 1.000.000 11/3/32023
26 Ông Đa Minh Nguyễn Huy (2.500 USA) Califorlia – Mỹ
Gốc Hải Dương
58.750.000 12/3/2023
27 Chị Hà Hà Nội 10.000.000 13/3/2023
28 Bà Maria Hoàng Thị Lựu Giáo xứ Kim Lai 10.000.000 15/3/2023
29 Một người Giáo xứ Kim Bào 500.000 16/3/2022
30 Một người giấu tên   1.000.000 17/3/2023
31 Antôn Phạm Văn Thành
Têresa Vũ Thị Mai
Gx. Trà Cổ 5.000.000 23/3/2023
32 Phêrô Vũ Văn Thanh
Maria Hoàng Thị Khanh
Gx. Trà Cổ 1.000.000 23/3/2023
33 Curia An Dương An Dương 2.300.000 24/3/2023
34 Legio Vân Đồn Quảng Ninh 1.000.000 24/3/2023
35 Một người giấu tên Xứ Thánh Phêrô 1.000.000 24/3/2023
36 Curia Bĩnh Bảo II Hải Phòng 500.000 24/3/2023
37 Curia Tiên Lãng I Hải Phòng 2.020.000 24/3/2023
38 Maria Đoàn Thị Nhân và Maria Vũ Thị Hoà Phương Nam -Trạp Khê 2.000.000 24/3/2023
39 Một vài người không ghi tên   1.200.000 24/3/2023
40 Nguyễn Hồng Thái Nghĩa Xuyên 500.000 24/3/2023
41 Một người giấu tên   2.000.000 24/3/2023
42 Gia đình Xuân Ly Mông Dương - Cửa Ông 2.000.000 24/3/2023
43 Curia Tiên Lãng II Hải Phòng 2.000.000 24/3/2023
44 Anna Nguyễn Thị Minh   200.000 24/3/2023
45 Quý Hồng Nhân Nghĩa 100.000 24/3/2023
46 Anh Số Comitium Hải Phòng Hải Phòng 1.000.000 24/3/2023
47 Cao Thị Thuân   50.000 24/3/2023
48 Một người giấu tên   200.000 24/3/2023
49 Phạm Duy Tân Gx. Cẩm Phả 200.000 24/3/2023
50 Lê Thị Gái   500.000 24/3/2023
51 Bà Mến Mông Dương - Cửa Ông 100.000 24/3/2023
52 Maria Ngô Thị Xoa Đồng Tâm - Đông Khê 200.000 24/3/2023
53 Một gia đình   500.000 24/3/2023
54 Maria Lê Thị Loan Hải Phòng 500.000 24/3/2023
55 Maria Chính Lý Yên Thuỷ - Mỹ Đồng 1.000.000 24/3/2023
56 Maria Mai – Phêrô Cường   200.000 24/3/2023
57 Đoàn hành hương Hữu Quan Hải Phòng 1.000.000 24/3/2023
58 Gia đình bà Hoan Hữu Quan – HP 1.000.000 24/3/2023
59 Gia đình chú Phúc (ngoại đạo)
100 đô Úc
Úc Châu 1.570.000 24/3/2023
60 Gia đình Bùi Thị Hồng Nhung Sở Dầu – Hải Phòng 1.000.000 24/3/2023
61 Bùi Thị Hảo Gx. Sông Khoai 50.000 24/3/2023
62 Maria Liên Đông Lâm – Tứ Kỳ 100.000 24/3/2023
63 Một người công đức   60.000 24/3/2023
64 Một người công đức   200.000 24/3/2023
65 Một người công đức   100.000 24/3/2023
66 Maria Lang   100.000 24/3/2023
67 Giuse Trần Đức Bằng Du học tại Đức 2.000.000 24/3/2023
68 Maria Hoè   100.000 24/3/2023
69 Maria Uyên Tùng Gx. Hải Dương 5.000.000 24/3/2023
70 Maria Lê Thị Liên Lê Lợi – Hải Phòng 500.000 24/3/2023
71 Maria Lê Thị Bảy (100 đô Canađa) Lê Lợi – Hải Phòng 1.720.000 24/3/2023
72 Nguyễn Thị Hỏi Liễu Dinh – Hải Phòng 100.000 24/3/2023
73 Maria Mai Thị Loan Hữu Quan – Hải Phòng 1.000.000 24/3/2023
74 Anna Nguyễn Thị Gái Thuỷ Giang – Liễu Dinh 200.000 24/3/2023
75 Maria Nguyễn Thị Thái Trà Cổ - Móng Cái 200.000 24/3/2023
76 Phêrô Đoàn Văn Hoàn Gx. Hải Dương 1.000.000 24/3/2023
77 Maria Vũ Thị Hậu Hải Phòng 500.000 24/3/2023
78 Têrêsa Nhời Gx. Suý Nẻo 50.000 24/3/2023
79 Hội Legio Đông Thôn – Đầu Lâm 1.300.000 24/3/2023
80 Một số người giấu tên   620.000 24/3/2023
81 Luis Hằng Gx. Nhân Nghĩa 300.000 24/3/2023
82 Maria Vũ Thị Minh Gx. Xâm Bồ 500.000 24/3/2023
83 Phêrô Tuấn Gx. Cửa Ông 200.000 24/3/2023
84 Một gia đình giấu tên   2.000.000 24/3/2023
85 Lê Khoa, Lê Hải, Mạch Lan, Trần Hậu và Nguyễn Kim   700.000 24/3/2023
86 Giuse Đỗ Văn Khải   500.000 24/3/2023
87 Nguyễn Thị Phần Gx. Trà Cổ 700.000 24/3/2023
88 Bà Hường Nhanh Gx. Trạp Khê 100.000 24/3/2023
89 Maria Nguyễn Thị Uyên Bi Khê – Lương Khê 500.000 24/3/2023
90 Legio Vĩnh Bảo I Hải Phòng 1.000.000 24/3/2023
91 Curia Trà Cổ Quảng Ninh 1.000.000 24/3/2023
92 Anna Phạm Thị Thuê Gx. Tiên Đôi 1.000.000 24/3/2023
93 Maria Nguyễn Thị Nức Gx. Tiên Đôi 500.000 24/3/2023
94 Anna Nguyễn Thị Dung Gx. Văn Mạc 500.000 24/3/2023
95 Ông Giuse Bổn Hải Dương 100.000 24/3/2023
96 Maria Nguyễn Thị Ngân
Giuse Trần Văn Điền
Hàng Kênh – Hải Phòng 500.000 24/3/2023
97 Hội Legio   400.000 24/3/2023
98 Anna Trần Bị Bái Hàng Kênh – Hải Phòng 200.000 24/3/2023
99 Maria Phạm Ngọc Mai
Maria Đỗ Bích Hợp
  1.000.000 24/3/2023
100 Maria Nguyễn Thị Hào
Maria Nguyễn Thị Hà
Vân Đồn – Quảng Ninh 1.000.000 24/3/2023
101 Hội Legio Ninh Dương Gx. Ninh Dương 1.500.000 24/3/2023
102 Maria Nguyễn Thị Chiến Gx. Trà Cổ 200.000 24/3/2023
103 Một số người: Vượng, Bền, Lan, Hiền, Vui, Phượng, Mai, Lan Vi, Hoa, Xiêm, An, Liên, Hồng, Sen   2.570.000 24/3/2023
104 Maria Phạm Thi Thiêng Gx. Trà Cổ 1.000.000 24/3/2023
105 Têrêsa Lê Thị Hoà Gx. Văn Mạc 500.000 24/3/2023
106 Phêrô Nguyễn Văn Khương   1.000.000 24/3/2023
107 Nguyễn Văn Nhương   500.000 24/3/2023
108 Maria Vũ Thị Liễu   50.000 24/3/2023
109 Maria Trần Thị Tập Gx. Trà Cổ 200.000 24/3/2023
110 Ông Nguyễn Bá Công (ủng hộ 2.000 USD) Mỹ (Gốc Đáp Khê)
 
47.000.000 28/3/2023
111 Quý cha mới   12.000.000 31/3/2023
TỔNG CỘNG 270.710.000  
                                                           
Ban Kiến thiết xin ghi nhận và hết lòng cám ơn tấm lòng công đức của quý ân nhân. Nhờ lời chuyển cầu của Bốn thánh Tử đạo Hải Dương, xin Chúa nhân từ trả công và chúc lành cho những ai rộng lòng dâng hiến dựng xây Nhà Chúa được hưởng muôn ơn lành hồn xác.
                                                                               Hải Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2023
                                                                                 Tm. Ban Kiến thiết
                                                                     
                                                                       Linh mục Giuse Nguyễn Văn Vang

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 113
  •   Máy chủ tìm kiếm 17
  •   Khách viếng thăm 96
 
  •   Hôm nay 25,663
  •   Tháng hiện tại 123,126
  •   Tổng lượt truy cập 75,752,631