Trung tâm Hành hương Đền thánh Tử Đạo Hải Dương: Danh sách công đức đá trong tháng 11 năm 2019

Thứ tư - 04/12/2019 23:18      Số lượt xem: 3978

Ngoài việc công bố Danh sách ủng hộ trên trang mạng Giáo phận, Trung tâm Hành hương Đền Thánh còn công bố trước Thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa vào 3 giờ chiều thứ Sáu đầu tháng để cộng đoàn cầu nguyện cho các Ân nhân.

 
 
DANH SÁCH CÔNG ĐỨC ĐÁ XÂY ĐỀN THÁNH TRONG THÁNG 11 NĂM 2019
 
Stt Họ Tên Giáo xứ Viên 1 Viên 2 Viên 3 Viên 4
1 Gia đình anh Trịnh Phú Lộc 1 viên      
2 Giáo xứ Xâm Bồ Xâm Bồ 200 viên      
3 Gia đình bà Anna Nguyễn Thị Cảnh Xuân Sơn. Khúc Giản 50 viên      
4 Giáo xứ Khúc Giản Khúc Giản 30 viên      
5 Giáo xứ Cựu Viên Cựu Viên       8 viên
6 Bà Tặng Hội Bến. Hội Am 1 viên      
7 Ông Toản Hội Bến. Hội Am 1 viên      
8 Cụ Đa Cống Hiền. Hội Am 1 viên      
9 Ông bà Thăng Hóa Hội Am 1 viên      
10 Cụ Na Cống Hiền 1 viên      
11 Ông bà Thái Tình Hội Am 1 viên      
12 Bà Vĩnh và Bà Khải Hội Am 1 viên      
13 Ông bà Quang Khen và Sơn Yến Hội Am 1 viên      
14 Một gia đình và Rôsa Nhi Hội Am và Cống Hiền 2 viên      
15 Ông Gioan Nguyễn Văn Thịnh Khu 2. Đông Khê 2 viên      
16 Ông Antôn Nguyễn Văn Hưởng An Toàn 1 viên      
17 Cha Antôn Vũ Ngọc Thạch   2 viên      
18 Bà Lan Lạc Thủy Giang 1 viên   1 viên  
19 Mai Nam và chị Hiển Thủy Giang 1 viên   1 viên  
20 Cố sơ Phương (cố Bảy) Thủy Giang   1 viên    
21 Bà Hải Mấm Thủy Giang 1 viên      
22 Anh chị Động Lý Thủy Giang 1 viên      
23 Anh chị Tiệp Chuyên Thủy Giang 1 viên      
24 Anh chị Phương Bình Thủy Giang 1 viên      
25 Ông bà Nguyên Cúc Thủy Giang 1 viên      
26 Ông bà Tân Hái Thủy Giang 1 viên      
27 Bà Tý Thủy Giang 1 viên      
28 Bà Dậu và anh chị Minh Thành Thủy Giang 1 viên      
29 Một người và  AC. Bích Hoàng. Thắng Thanh Thủy Giang 1 viên      
30 Phanxicô Hùng và Maria Hồng Kim Bào 1 viên      
31 Vicente Đường và Maria Nhượng Kim Bào 1 viên      
32 Vicente Tân và Maria Tiến Kim Bào   1 viên    
33 My Ghê Nguyễn Văn Triệu Kim Bào 1 viên      
34 Vicente Thao và Maria Lý Kim Bào 1 viên      
35 Anna Nguyễn Thị Tiến Kim Bào 1 viên      
36 Anna Trần Thị Hay Kim Bào 1 viên      
37 Đaminh Nguyễn Văn Hoàn Kim Bào 1 viên      
38 Vicente Bút và Têrêsa Xuân Kim Bào 1 viên      
39 Vicente Năm và Maria Làn Kim Bào      1 viên  
40 Vicente Long và Maria Dậu Kim Bào 1 viên      
41 Philomena Nguyễn Thị Liên Kim Bào 1 viên      
42 Vicente Tuấn và Maria Lụa Kim Bào 1 viên      
43 Philomena Trần Thị Hiền  Kim Bào 1 viên      
44 Vicente Bính và Maria Ngọt Kim Bào 1 viên      
45 Vicente Mạnh và Philomena Bình Kim Bào 1 viên      
46 Vicente Đề và Maria Hồng Kim Bào 1 viên      
47 Vicente Bẩy và Maria Thía Kim Bào 1 viên   1 viên  
48 Phanxicô Bang và Têrêsa Soát Kim Bào 1 viên      
49 Maria Hoàng Thị Sắp Kim Bào 1 viên      
50 Maria Lê Thị Trinh Kim Bào 1 viên      
51 Vicente Thân và Maria Liễu Kim Bào 1 viên      
52 Mathêu Thuần và Maria Thư Kim Bào 1 viên      
53 Mathêu Đức và Anna Vân Kim Bào 1 viên      
54 Maria Phạm Thị Thảo Kim Bào 1 viên      
55 Maria Nguyễn Thị Kha Vũ An. Kim Bào 1 viên      
56 Maria Nguyễn Thị Hiên Vũ An. Kim Bào 1 viên      
57 Phanxicô Triệu và Anna Giới Vũ An. Kim Bào 1 viên      
58 Phanxicô Năm và Anna Lữ Vũ An. Kim Bào   1 viên    
60 Phanxicô Vần và Philomena Yên Vũ An. Kim Bào 1 viên      
61 Phanxicô Nham và Maria Vinh Vũ An. Kim Bào 1 viên      
62 Phanxicô Huân và Maria The Vũ An. Kim Bào 1 viên      
63 Phanxicô Bình và Maria Giới Vũ An. Kim Bào 1 viên      
64 Phanxicô Minh và Maria Thây Vũ An. Kim Bào 1 viên      
65 Cụ Gioan B. Vũ Đình Nhân Đông Thôn. Đầu Lâm 1 viên   1 viên  
66 Bà Maria Vũ Thị Miến (10 tr) Đông Thông. Đầu Lâm     1 viên 1 viên
67 Bà Maria Tuyết Hải Dương 1 viên      
68 Bà trương Maria Chu Thị Đỗ Kẻ Sặt 2 viên      
69 Anh Bùi Quang Hưng và chị Đỗ Thị Bích Hằng (10 triệu) Tôn giáo bạn. Ở khu Đền thánh cũ     1 viên 1 viên
70 Ông Mathêu Đặng Đình Huy Tam Đa/ Đông Côn 1 viên      
71 Bà Maria Đông Hải Dương     1 viên  
72 Phêrô Cao Thượng và Maria Hậu   1 viên      
73 Anh chị Hiếu – Giang Đầm Hà 10 viên      
74 Bà Maria Hoàng Thị Hiên Kim Bịch   1 viên    
75 Ông Laurenso Nguyễn Chí Sự Kim Bịch 1 viên      
76 Ông Vicente Vương Đình Quý Kim Bịch 1 viên      
77 Bà Anna Hồng và chị Rôsa Hưng Kim Bịch 1 viên      
80 Maria Lê Thị Phú Thắng Yên 1 viên      
79 Ông bàThụy Thúy Kẻ Sặt 1 viên      
80 Anna Nguyễn Thị Hồng Hải Dương 1 viên      
81 Phêrô Trí và Anna Tài Quảng Đạt. Đồng Xá 1viên      
82 Phêrô Lê Văn Lập và Maria Vịnh Quảng Đạt. Đồng Xá 1 viên      
83 Phêrô Nhã và Maria Sen   1 viên      
84 Maria Phạm Thị Phương Tam Cửu. Bùi Hòa   1 viên    
85 Phêrô Bùi Văn Sỹ Đông Tân 1 viên      
86 Phêrô Bình và Anna Phượng Quảng Đạt. Đồng Xá 1 viên      
87 Vicente Thoảng Tam Cửu. Bùi Hòa 1 viên      
88 Maria Mát Tam Cửu. Bùi Hòa 1 viên      
89 Hội Lòng Thương Xót Kẻ Bượi 1 viên      
90 Phêrô Tiến và Marua Khuyên Hải Ninh 1 viên      
91 Maria Khuyễn   1 viên   1 viên  
92 Anh chị Đạt Duyến Kẻ Bượi 1 viên      
93 Anh chị Luận Tú Kẻ Bượi 1 viên      
94 Ông bà Tuyên Xiêm Kẻ Bượi 1 viên      
95 Ông bà Kim Bé Kẻ Bượi 2 viên      
96 Một gia đình Kẻ Bượi 1 viên      
97 Ông bà Nhi Cửu Kẻ Bượi  1 viên      
98 Anh chị Thế Nghiệp Kẻ Bượi 1 viên      
99 Ông bà Gioakim Hơn và Maria Ta Kẻ Bượi 1 viên      
100 Cụ Lê Thị Trại Hữu Quan  1 viên      
101 Maria Hoàng Thị Tuyên An Khánh. Mạo Khê 1 viên      
102 Sơ Maria Vũ Thị Chầm Tu hội tận hiến 1 viên      
103 Maria Lê Thị Ngân Hữu Quan 1 viên      
104 Ông Lê Văn Trạc Xâm Bồ   1 viên    
105 Matthêu Nguyễn Văn Đạt An Thủy. 1 viên      
106 Gia đình Maria Ty Hạ Lý. Hải Phòng 1 viên      
107 Maria Khổng Thị Lay Nam Am 1 viên      
108 1 gia đình   1 viên      
109 Ông Antôn Vũ Văn Dục Nam Pháp       1 viên
110 Phanxicô Văn và Phêrô Tuynh Phú Tảo. Thắng Yên 1 viên      
111 Maria Muông và Gđ Phương Liên   1 viên      
112 Maria Mau và ông Thịnh Hữu Quan. Đồng Tâm 1 viên      
113 Maria Ngọc Thái An. Ngọc Lý 1 viên      
114 Đôminicô Vũ Văn Trợ Đồng Bình   1 viên    
115 Maria Trần Thị Yên,  Maria Nam Quảng Đạt. Đồng Xá 1 viên      
116 Giuse Trần Quang Hưng Sài Gòn   1 viên    
117 Têrêsa Trần Thị Thu Hiền Sài Gòn   1 viên    
118 Maria Phạm Thị Thanh Vũng Tàu   1 viên    
119 Maria Phạm Thị Liên Hải Dương   1 viên    
120 Gđình Micae Phạm Quang Long Bùi Hòa 1 viên      
121 Gđ Micae Phạm Quang Phượng Bùi Hòa 1 viên      
122 Maria Nguyễn Thị Lan Bùi Hòa 1 viên      
123 Maria Rợi Tam Cửu 1 viên      
124 Gia đình ông Vicentê Phao Tam Cửu 1 viên      
125 Gia đình ông Bắc Ngái Lương dân- Tam Cửu 1 viên      
126 Gia đinh Văn Hiền Bùi Hòa 1 viên      
127 Gia đình Vicente Tuân Chất Tam Cửu 1 viên      
128 Gia đình Vicentê Động Vẹn Tam Cửu 1 viên      
129 Gia đình Maria Lý Nguyễn Bùi Hòa 1 viên      
130 Gia đình Micae Phạm Quang Tuấn Di Linh 1 viên      
131 Gia đình Phạm Quang Dũng Bùi Hòa 1 viên      
132 Bà Maria Một Tam Cửu 1 viên      
133 Gia đình ông Hứa Văn Tám Bùi Hòa 1 viên      
134 Gia đình Vicente Phạm Quang Thản Tam Cửu 1 viên      
135 Têrêsa Nguyễn Thị Bẩy Bùi Hòa 1 viên      
136 Gia đình Gioakim Nguyễn Hữu Tiệp Bùi Hòa 1 viên      
137 Gia đình Nguyễn Văn Bắc Lương dân. Thanh miện 1 viên      
138 Ca đoàn Têrêsa Tam Cửu Tam Cửu   1 viên    
139 Bà Maria Sáu và Tám Bùi Hòa   1 viên    
140 Gia đình Maria Nguyễn Thị Lụa Bùi Hòa   1 viên    
141 Gia đình Anrê Phạm Quang Khiêm Di Linh   1 viên    
142 Gia đình cụ Vicentê Rạng Tam Cửu   1 viên    
143 Gia định bà Vũ Thị Khoảnh Lương dân Di Linh ½ viên      
144 Ông bà cố Giuse Vũ Văn Hán Yên Xá, Từ Xá 1 viên   1 viên  
145 Bà Maria Mai Thị Tám Tân Dân, Chí Linh 1 viên      
146 Maria Minh Công   1 viên      
147 Ông Micae Nguyễn Hữu Khuyên Tân Kim   1 viên    
148 Bả Ngà An Hải   1 viên    
149 Maria Nguyễn Thị Tâm Dung An Tân (100 euro) 3 viên      
150 Maria Ánh Linh Thái Bình 3 viên      
151 Giáo xứ Từ Xá Từ Xá 5 viên      
152 Vicente Phạm Văn Quyền và Maria Tuyết Phú Lộc   1 viên    
  TỔNG CỘNG   424 viên 18 viên 10 viên 11 viên
 
Tổng cộng số lượng và giá trị công đức đá tháng 11:
424 viên loại 1 = 424.000.000 đồng
18 viên loại 2 =      36.000.000 đồng
10 viên loại 3 =      40.000.000 đồng
11 viên loại 4 =      66.000.000 đồng
Tổng:                    566.000.000 đồng
 
Hiện tại việc xây dựng đang tiến triến rất thuận lợi và Ban xây dựng dự trù sẽ đổ bê tông tầng hầm trước Tết Nguyên Đán. Xin mọi người hiệp lời tạ ơn và tiếp tục hảo tâm công đức cho công trình Đền thánh.
 
                                                      Ban Kiến thiết Đền Thánh
Trưởng ban
Linh mục Giuse Dương Hữu Tình

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 60
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 58
 
  •   Hôm nay 4,345
  •   Tháng hiện tại 707,776
  •   Tổng lượt truy cập 78,521,493