Trung tâm Hành Hương Đền Thánh Hải Dương: Danh sách công đức đá tháng 02 năm 2020

Thứ sáu - 06/03/2020 20:50      Số lượt xem: 5407

Tiến trình xây Đền Thánh Hải Dương vẫn đang được tiến triển và tấm lòng hảo tâm cộng tác cho công trình thế kỷ này vẫn ngày một lan rộng. Trong tháng tháng 02 vừa qua, Ban kiến thiết Đền Thánh tử đạo Hải Dương đã tiếp nhận được sự đóng góp của quý Ân nhân sau đây:

DANH SÁCH CÔNG ĐỨC VIÊN ĐÁ THÁNG 02 NĂM 2020
 
Stt
Họ Tên Giáo xứ Viên 1 Viên 2 Viên 3 Viên 4
1 Gia đình Phương Long Hải Dương 1 viên      
2 Đominicô Luyện – M. Loan Hải Dương 2 viên      
3 Bà Maria Thoa Trần Hoa Kỳ   1viên    
4 Cha Matthêu Nguyễn Văn Điền Cửa Ông
(50 triệu)
  25 viên    
5 Họ nhà xứ Nam Am (50 triệu) Nam Am   25 viên    
6 Bà Anna Phan Thị Bẩy. 5tr. đã đưa Hội Bến
(Vạn Hoạch)
15 viên      
7 Luca Hoàng Văn Quân Hội Am
(20 triệu)
  10 viên    
8 Ôbà Vic. Hoàng Công Tranh –Mỹ Kim Bào 1 viên      
9 Gia đình bà Hoa Mạn Nhuế
(10 triệu)
  5 viên    
10 Cụ Maria Thành Lãm Hà
(10 triệu)
  5 viên    
11 Cha  Phaolô Phạm Văn Tuấn và Cộng đoàn (15 ngàn eurô và 1.900 Đôla Mỹ) Vùng Bắc Đức        
12 Giuse Nguyễn Hồng Phong – Liên Đạo Dương 2 viên      
13 Huynh đoàn Đaminh Nam Am   1 viên    
14 Maria Nguyễn Thị Đào Chính Tòa 1 viên      
15 Anna Nguyễn Thị Thủy Đồng Kênh
(Nghĩa Xuyên)
1 viên      
16 Maria Lê Thị Minh Liễu Dinh 1 viên      
17 Maria Hoàng Thị Nhí Kinh Chung
Đáp Khê
1 viên      
18 Anna Trần Thị Đẹp Nghĩa Xuyên 1 viên      
19 Giuse Đỗ Văn Nắng Tiên Am 1 viên      
20 Maria Vũ Thị Phòng Xuân Điện 1 viên      
21 Gđình Phêrô Nguyễn Văn Hạnh Thắng Yên   1 viên    
22 Gđình Phêrô Nguyễn Văn Luyện Thắng Yên   1 viên    
23 Maria Nguyễn Thị Nghiêm Tân Kim 1 viên      
24 Ông Phạm Văn Vinh
(Cố thầy Vương)
Quần Phương
(Bùi Chu)
  1 viên    
25 Obà Phạm Văn Đức Quần Vinh
(Bùi Chu)
1 viên      
26 Gđình Phêrô Nguyễn Văn Huy Thắng Yên 1 viên      
27 Maria Nguyễn Thị Sen Xuân Điện       1 viên
28 Maria Khổng Thị Tư Xuân Điện 1 viên      
29 Giuse Nguyễn Hữu Phong Xuân Điện 1 viên      
30 Maria Nguyễn Thị Thắm Xuân Điện 1 viên      
31 Tôma Nguyễn Hữu Thư Xuân Điện 1 viên      
32 Ông cố Giuse Đoàn Ngọc Long Xuân Điện   1 viên    
33 Tôma Nguyễn Hữu Thạc Xuân Điện 1 viên      
34 Bà Maria Ngô Thị Ly Xuân Điện 1 viên      
35 Tôma Nguyễn Hữu Vĩnh (10 tr.) Xuân Điện     1 viên 1 viên
36 Tôma Nguyễn Hữu Tiến Xuân Điện 1 viên      
37 Tôma Nguyễn Hữu Nam Xuân Điện 1 viên      
38 Ong cố Tôma Nguyễn Hữu Luân       1 viên  
39 Bà cố cha Tôma Lượng Xuân Điện     1 viên  
40 Giuse Đỗ Đức Công Xuân Điện 1 viên      
41 Maria Nguyễn Thị Vườn Xuân Điện   1 viên    
42 Tôma Nguyễn Hữu Chích Xuân Điện 1 viên      
43 Ong Chánh Giuse Đào Văn Vườn Xuân Điện 1 viên      
44 Tôma Nguyễn Hữu Chu Xuân Điện 1 viên      
45 Maria Khổng Thị Kính Xuân Điện 1 viên      
46 Cụ Maria Nguyễn Thị Ngát Xuân Điện   1 viên    
47 Ông trùm Tôma Nguyễn H. Điệu Xuân Điện   1 viên    
48 Cụ Maria Đoàn Thị Cuốn Xuân Điện       1 viên
49 Ong cố Giuse Bùi Văn Tiến Xuân Điện   1 viên    
50 Anh chị Tú Chinh Xuân Điện 1 viên      
51 Tôma Nguyễn Hữu Kính Xuân Điện 1 viên      
52 Tôma Hoàng Xuân Điện 1 viên      
53 Maria Nguyễn Thị Ngào Lôi Mía
(Xuân Điện)
1 viên      
54 Maria Nguyễn Thị Đạc Lối Mía
(Xuân Điện)
  1 viên    
55 Maria Nguyễn Thị Yên Xuân Điện 1 viên      
56 Gioakim Nguyễn Văn Ánh Xuân Điện 1 viên      
57 Maria Phạm Thị Cưu Xuân Điện 1 viên      
58 Maria Phạm Thị Thảo Xuân Điện 1 viên      
59 Maria Phạm Thị Non Xuân Điện 1 viên      
60 Anh chị Bắc Phượng Xuân Điện 1 viên      
61 Hai bác Thoa Tiến Xuân Điện 1 viên      
62 Anh chị Chín Hậu Xuân Điện 1 viên      
63 Anh chị Thuộc Lương Xuân Điện   1 viên    
64 Maria Vũ Thị Thẻ Cổ Phái
(Tiên Am)
1 viên   1 viên  
65 Vicente Nguyễn Văn Tương Tiên Am   1 viên    
66 Vicente Nguyễn Văn Thiên Tiên Am 1 viên      
67 Maria Nguyễn Thị Lai Tiên Am 1 viên      
68 Hai bác sĩ Hiền Tiên Am 1 viên      
69 1 gia đình Tiên Am 1 viên      
70 1 gia đình Tiên Am 1 viên      
71 Bác Phanxicô Trần Văn Thoại Dương Am (Tiên Am) 1 viên      
72 Maria Bẩy Thu Cổ Chính
(Tiên Am)
  1 viên    
73 Maria Nguyễn Thị Lời Tiên Am 1viên      
74 Ông Hoằng Tiên Am 1 viên      
75 Bà Băng Tiên Am 1 viên      
76 Ông trùm Họa Tiên Am 1 viên      
77 Anh chị Thể Nhẫn Hải Dương   1 viên    
78 Gđình Tín My Ngọc Đỉnh. Thanh Hóa   1 viên    
79 Tôma Dũng và Maria Thủy Hải Dương   1 viên    
80 Cụ Giuse Binh Di Linh
(Bùi Hòa)
2 viên      
81 7 cha mới truyền chức 25/11/2019 Giáo phận Hải Phòng 15 viên      
82 Anna Nguyễn Thị Cư Nhan Biều 1 viên      
83 Bà Rosa Thạch Hải Dương 1 viên      
84 Bà Maria Đỗ Thị Ân Hải Dương 2 viên      
85 Bà Maria Đặng Thị Thập – Can Hải Tân. Hải Dương 5 viên      
86 Bà Maria Nguyễn Thị Điệp Thắng Yên 1 viên      
87 Mạnh Vũ (22.302.000 đ) Từ Úc quốc   11 viên    
88 Anh chị Đang Chi (20 triệu) Bắc Hải
(Gp. Xuân Lộc)
  10 viên    
89 Gđình bác Thảnh- Toàn (1.000 $) Franklin
(Texas, Hoa Kỳ)
  10 viên    
90 Hội dòng Mến Thánh Giá Xlộc Cộng đoàn
Mỹ Động
1 viên      
91 Ông Vic. Nguyễn Văn Lực Phó trương xứ Tân Kim 2 viên      
92 Ông Phêrô Đoàn và Maria Thoa Kim Lai 1 viên      
93 Ông Phêrô Gương - Maria Tâm Kim Lai 1 viên      
94 Ông Phêrô Hoàn – Maria Nga Kim Lai 1 viên      
95 Ông Phêrô Hùng – Maria Thao Kim Lai 1 viên      
96 Ông Phêrô Thường – Maria Hồi Kim Lai 1 viên      
97 Ông Phêrô Hiếu – Maria Ảnh Kim Lai 1 viên      
98 Bà Maria Cao Thị Lương Kim Lai 1 viên      
99 Ông Phêrô Tuấn – Maria Tuyết Kim Lai 1 viên      
100 Ông Phêrô Vượng – Maria Huyên Kim Lai 1 viên      
101 Ông Phêrô Hưng – Maria Điễm Kim Lai 1 viên      
102 Ông Phêrô Viết – Maria Thái Kim Lai 1 viên      
103 Ông Phêrô Thường - Maria Tý Kim Lai 1 viên      
104 Ông Phêrô Tú – Maria Hương Kim Lai 1 viên      
105 Ông Phêrô Tài – Maria Đào Kim Lai 1 viên      
106 Ông Giuse Đệ  – Maria Lanh Kim Lai 1 viên      
107 Ông Phêrô Quyết – Maria Triều Kim Lai 1 viên      
108 Ông Phêrô Hiền - Maria Khánh Kim Lai 1 viên      
109 Ông Phêrô Xinh - Maria Hoài Kim Lai 1 viên      
110 Ông Phêrô Thuận – Maria Lý Kim Lai 1 viên      
111 Ông Phêrô Oanh – Maria Điệu Kim Lai 1 viên      
112 Ông Phêrô Kiểm – Maria Mai Kim Lai 1 viên      
113 Ông Phêrô Mạnh – Maria Nga Kim Lai 1 viên      
114 Ông Phêrô Tự - Maria Tỉnh Kim Lai 1 viên      
115 Bà Maria Nhự Kim Lai 1 viên      
116 Ông Phêrô Hà – Maria Cơ Kim Lai 1 viên      
117 Ông Phêrô Tuyết – Maria Tuyên Kim Lai 1 viên      
118 Bà Têrêsa Lê Thị Tuyền Thanh Hóa 1 viên      
119 Bà Maria Phạm Thị Năng Phú Lộc 1 viên      
120 Cụ Giuse Binh Di Linh
(Bùi Hòa)
3 viên      
121 1 gia đình Kim Lai 1 viên      
122 1 gia đình   3 viên      
123 Ông Phêrô Chiến và Maria Tuyết Kim Lai
(10 triệu)
  5 viên    
  Tổng tháng 02 năm 2020   132 viên 123 viên 4 viên 3 viên

 Tổng số công đức viên đá tháng 02 năm 2020
- Đá loại 1: 132 viên   = 132.000.000 đồng
- Đá loại 2: 123 viên   = 246.000.000 đồng
- Đá loại 3:     4 viên   =   16.000.000 đồng
- Đá loại 4:     3 viên   =   18.000.000 đồng
Tổng số tiền công đức các loại đá tháng 2 năm 2020 là: 412.000.000 đồng.
 
Ngoài ra còn có 15.000 euro và 1.900 đôla Mỹ do cha Phaolô Phạm Văn Tuấn và cộng đoàn vùng bắc Đức công đức công trình của thánh Giuse Nguyễn Duy Khang.

Thay mặt gia đình Giáo phận, Ban Kiến thiết xin hết lòng cảm ơn Cha Phaolô và Quý Ân nhân đã rộng lòng chung tay xây dựng Nhà Chúa. Trong Chúa giàu lòng xót thương và qua sự chuyển cầu của Bốn Thánh Tử đạo Hải Dương, nguyện chúc Quý Vị một mùa chay thánh thiện và dồi dào ơn thánh từ mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Chúa chúng ta.
Lm. Trưởng Ban Kiến thiết
Giuse Dương Hữu Tình

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 138
  •   Máy chủ tìm kiếm 34
  •   Khách viếng thăm 104
 
  •   Hôm nay 35,817
  •   Tháng hiện tại 515,913
  •   Tổng lượt truy cập 80,448,813