Trung tâm Hành hương Các Thánh Tử đạo Hải Dương: Bản tổng hợp số đá ủng hộ năm 2019 và Danh sách công đức đá tháng 01 năm 2020.

Chủ nhật - 02/02/2020 22:30      Số lượt xem: 5388

Bản tổng hợp số đá ủng hộ xây Đền Thánh Tử đạo Hải Dương năm 2019 và Danh sách công đức đá tháng 01 năm 2020.


1. Tổng kết số đá công đức năm 2019
Kể từ khi phát động quyên góp viên đá xây dựng Đền Thánh giai đoạn 2 (bắt đầu tháng 7/2019), Ban Kiến thiết Đền Thánh đã nhận được sự ủng hộ của quý Ân nhân như sau:

- Tháng 7 và tháng 8 là:  440.000.000 đồng với các loại đá:
196 viên loại 1 = 196.000.000 đồng
57 viên loại 2   = 114.000.000 đồng
14 viên loại 3   =    52.000.000 đồng
13 viên loại 4   =    78.000.000 đồng
 
- Tháng 9 và 10  là:  325.000.000 đồng với các loại đá:
171 viên loại 1 = 171.000.000 đồng
43 viên loại 2   = 86.000.000 đồng
08 viên loại 3   =    32.000.000 đồng
06 viên loại 4   =    36.000.000 đồng
 
- Tháng 11  là:  566.000.000 đồng với các loại đá:
424 viên loại 1 = 424.000.000 đồng
18 viên loại 2 =      36.000.000 đồng
10 viên loại 3 =      40.000.000 đồng
11 viên loại 4 =      66.000.000 đồng
 
- Tháng 12 là:  226.000.000 đồng với các loại đá:
94 viên loại 1 = 94.000.000 đồng
18 viên loại 2 = 36.000.000 đồng
 06 viên loại 3 = 24.000.000 đồng
12 viên loại 4 = 72.000.000 đồng
 
* Tổng cộng cả công đức viên đá năm 2019 là: 1.557.000.000 đồng với các loại đá:
 - Viên đá loại 1: 885 viên = 885.000.000 đồng
  - Viên đá loại 2: 136 viên = 272.000.000 đồng
 - Viên đá loại 3:   38 viên = 152.000.000 đồng
  - Viên đá loại 4:   42 viên = 252.000.000 đồng
 
* Tổng số các viên đá và số tiền công đức theo thiết kế là: 8.244.000.000 đồng
Viên đá loại 1:  2020 viên
Viên đá loại 2:  2.595 viên
Viên đá loại 3:     161 viên
Viên đá loại 4:      65 viên
 
Như vậy, tổng số các viên đá và tiền còn thiếu theo thiết kế xây dựng Đền thánh là: 6.687.000.000 đồng, tính theo chủng loại như sau:
- Viên đá loại 1: còn thiếu 1.135 viên  = 1.135.000. 000 đồng
- Viên đá loại 2: còn thiếu 2.456 viên  = 4.918.000.000 đồng
- Viên đá loại 3: còn thiếu    123 viên  = 492.000.000 đồng
- Viên đá loại 4: còn thiếu      23 viên = 138.000.000 đồng.
 
Trung Tâm Hành Hương Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương rất mong quý Cha, quý tu sĩ và toàn thể gia đình giáo phận hảo tâm công đức để công trình Đền thánh sớm được hoàn thành.
 
2. DANH SÁCH CÔNG ĐỨC VIÊN ĐÁ THÁNG 1 NĂM 2020
 
Stt Họ Tên Giáo xứ Viên 1 Viên 2 Viên 3 Viên 4
  Ông bà Mấm Tính (500 $) Định cư tại Hoa Kỳ   5 viên    
1 Ông bà Lan Lạc (500 $) Định cư tại Hoa Kỳ   5 viên    
2 Cụ Bàn Thủy Giang 1 viên 2 viên    
3 Con ông bà Nguyên Cúc Thủy Giang 1 viên      
4 Anh em Nhật – Tuyền Thủy Giang 1 viên      
5 Bà Quyên Thủy Giang ½ viên      
6 Ông Phêrô Trần Văn Nấm Quảng Đạt. Đồng Xá 1 viên      
7 Ông Micae Phạm Kiêm Toàn Kim Can. Liêm Mặc 1 viên      
8 Bà Maria Nhung Quảng Đạt. Đồng Xá 1 viên      
9 Ông Phêrô Bình – Phượng Quảng Đạt. Đồng Xá   1 viên    
10 Ông bà Lý Khiêm Kẻ Bượi 1 viên      
11 Anh chị Kim Thìn Ba Đông 1 viên      
12 Chị Anna Phạm Thị Hay Đông Tân 1 viên      
13 Cô Sinh Kẻ Bượi 1 viên      
14 Ông bà Nhạn Mái Đỗ Lâm. Kẻ Bượi 1 viên      
15 Ông bà Dương Toản Kẻ Bượi 1 viên      
16 Gia đình Quang Khấn   1 viên      
17 Bà Anna Phương Đồng KênhNghĩa Xuyên 1 viên      
18 Bà Anna Dặm Hải Ninh 1 viên      
19 Ông Phaolô Nguyễn Văn Hải Lại Xá. Hào Xá 1 viên      
20 Bà Anna Nguyễn Thị Tích Lại Xá. Hào Xá 1 viên      
21 Bà Maria Nhường   ½ viên      
22 Ông bà Giuse –Anna     1 viên    
23 Anh Hoàng Hải Nam Califonia. Hoa Kỳ 1 viên 2 viên    
24 Cha xứ Isiđôrô và giáo xứ (30 tr) Thánh Antôn   15 viên    
25 Phêrô Võ và Anna Hoạt Quảng Đạt. Đồng Xá 2 viên      
26 Cụ Micae Nguyễn Hữu Xiết Hải Dương 1 viên      
27 Thai Mai & Tinh Hoa Kỳ   10 viên    
28 Julie Tang & Phương Hoa Kỳ   10 viên    
29 Vu Quy Liem Hoa Kỳ   10 viên    
30 Nguyen Nam Thuy Hoa Kỳ   5 viên    
31 Pham Van Nhan Hoa Kỳ   7 viên    
32 Nguyen Quang Minh Hoa Kỳ   2 viên    
33 Nguyen T Anh Hoa Kỳ   1 viên    
34 Joseph Trung Hieu Hoa Kỳ   2 viên    
35 Harison và các ân nhân Hoa Kỳ   7 viên    
36 Ôb.Vic.Nguyễn V. Trị - M. Hồng Kim Bào 1 viên 2 viên    
37 Đaminh Nguyễn V Dương – Tình Kim Bào 1 viên      
38 Bà Maria Hải Dương 1 viên      
39 Chị em Đinh Thị Hiền – Hường Tân Tiến – Đền Martinô 1 viên      
40 Bà Maria Liễu Tân Kim 1 viên 1 viên    
41 Maria Trần Thị Cảnh Quảng Đạt. Đồng Xá 1 viên      
42 Maria Tuyêt     1 viên    
43 Gđ ông Step. Phạm Văn Khoa Cống Hiền. Hội Am 1 viên 1 viên    
44 Rôsa Tim Nguyễn - Laurenso Mười Nguyễn Dallas- Texas. Hoa Kỳ (1.000 $)   10 viên    
45 Bà Rôsa Thạch Hải Dương 1 viên      
46 Hai bà Maria Hải Dương 1 viên 1 viên    
47 Bà Phạm Thị Nga 8 Đào Tấn. Hải Dương   5 viên    
48 Bà Đặng Thị Hải Yên 80 Thống Nhất. HD 1 viên 1 viên    
49 Ông Trần Hồ Đăng Phó Chủ tịch UBND Tp   5 viên    
50 Maria Trần Thị Vóc Chi Khê 1 viên      
51 Ông Vic. Phạm Văn Điện Hải Dương 1 viên      
52 Ông Phêrô Khoa Hải Dương 1 viên      
53 Bà Maria Vũ Thị Mến Hàng Kênh, Nam Pháp   5 viên    
54 Gia đình anh Trình Phú Lộc – Tân Kim 1 viên      
55 Anna Phạm Thị Vân –Vũ Mạnh Mạn Nhuế   1 viên    
56 Gđ Phêrô Đào Văn Tú – Maria Lý Kim Lai   1 viên    
57 Hội đồng niên 6 gđ: Phêrô Thay. Bằng. Cúc. Lương, Viện. Thắng Kim Lai       1 viên
58 Phêrô Đào Văn Nguyện Kim Lai 1 viên      
59 Cha Đaminh Nguyễn Văn Phê Và giáo xứ An Toàn 16 viên      
60 Maria Lê Thị Vân An Thủy 1 viên      
61 Gđ Linh Lâm Kẻ Sặt   1 viên    
62 Gđình Chức Hương Kẻ Sặt   5 viên    
63 Ông Tôma Phạm Đình Hùng Đầu Lâm 20 viên      
64 Gđình Bác Ái giáo phận   8 viên      
65 Ông Micae Hoàng Văn Hạ Tân Kim   1 viên    
66 Maria Phương Kẻ Bượi 1 viên 1 viên    
67 Maria Nguyễn Thị Luật   1 viên      
68 Maria Hoàng Ngọc Bích   1viên      
69 Phaolô Bùi Văn Nghĩa Hữu Quan 1 viên      
70 Phaolô Trần Văn Tự - Maria Do Hữu Quan 1 viên      
71 Maria Vũ Thị Hoàn Lãm Hà 1 viên      
72 Phaolô Nguyễn Đức Huyên-Hằng Hữu Quan 1 viên 1 viên    
73 Phaolô Lê Viết Sinh Hữu Quan 1 viên      
74 Phêrô Nguyễn Văn Chức- M. Hảo Thắng Yên ½ viên      
75 Gđ ông bà Lê Đình Huy Hữu Quan 1 viên      
76 Maria Lê Thị Lạ Hữu Quan ½ viên      
77 Phaolô Lê Văn Thanh – M. Ngọc Hữu Quan 1 viên 1 viên    
78 Gđình Tuyết Đủ Hữu Quan 1 viên      
79 Maria Tân Tân An. Phú Lộc   1 viên    
80 Mathêu Đỗ Văn Nhuệ Trung Sơn. My Sơn 1 viên      
81 Phaolô Nguyễn Văn Luật Hữu Quan ½ viên      
82 Anh chị Huyền Kế Lập Lễ. Hữu Quan ½ viên      
83 Phaolô Lê Văn Thược Hữu Quan 1 viên   1 viên  
84 Gđình Hiển Học Hữu Quan 1 viên      
85 Phaolô Hoàng Bá Thương- Liên Hữu Quan 1 viên      
86 Maria Đinh Thị Thúy Nga-Long Lập Lễ. Hữu Quan   1 viên    
87 Gđình Vic. Đinh Kim Linh – Liệu Lập Lễ. Hữu Quan     1 viên  
88 Gđình Victore Võ Huy BảoHương Lập Lễ. Hữu Quan     1 viên  
89 Maria Lê Thị Hạ - M. Phương Hữu Quan 1 viên      
90 Phaolô Bùi Văn Phượng –Những Hữu Quan       1 viên
91 Maria Lê Thị Nhung Hữu Quan 1 viên      
92 Maria Nguyễn Thị Băng Hữu Quan 1 viên   1 viên  
93 Phaolô Hoàng Bá Kha Hữu Quan 1 viên      
94 Phaolô Nguyễn Đức Phát- Hoan Hữu Quan 1 viên      
95 Cụ Maria Lê Thị Trại Hữu Quan 2 viên      
96 Anna Trần Thị Nghiêng Hữu Quan 1 viên      
97 Maria Lê Thị Phĩn Hữu Quan 1viên      
98 Maria Hoàng Thị Khuyên Hữu Quan 1 viên      
99 Maria Nguyễn Thị Nhạt Hữu Quan 1 viên      
100 Phaolô Nguyễn Đức Kiên-Nhị Hữu Quan 1 viên      
101 Phaolô Nguyễn Đức Duy- Khây Hữu Quan 1 viên      
102 Maria Lê Thị Bính Hữu Quan 1 viên      
103 Maria Nguyễn Thị Phách Hữu Quan 1 viên      
104 Maria Trần Thị Tiệm Hữu Quan 1 viên      
105 Lê Văn Chung Hữu Quan 1 viên      
106 Maria Lê Thị Sức Hữu Quan     1viên  
107 Maria Bùi Thị Uyên – Bình Hữu Quan 2 viên      
108 Đoàn hành hương Hữu Quan 6 viên      
109 Ca đoàn Antôn Hữu Quan 5 viên      
110 PhaolôNguyễn Đức Thân- Quỳnh Hữu Quan 1 viên      
111 Phaolô Nguyễn Văn Biển- Yến Hữu Quan 1 viên      
112 Maria Hoàng Thị Liễu Hữu Quan 1 viên      
113 Maria Mai Thị Thập – Tiến Hữu Quan 1 viên      
114 Đôminicô Đồng Bình 1 viên      
115 Đaminh Hoàng Phú Pha – Hạnh   1 viên      
116 Phaolô Nguyễn Văn Hưng Hữu Quan 1 viên      
117 Đaminh Thuận Đồng Bình 1 viên      
118 Gđình Lê Thái Non Đồng Bình ½ viên      
119 Maria Trần Thị Thu Hà Chính Tòa 1 viên 1 viên    
120 Maria Phạm Thị Phượng Tam Cửu. Bùi Hòa   1 viên    
121 Bà Hoàng Thị Sửu Hữu Quan 1 viên      
122 Cha Gioakim Nguyễn Đức Báu Giáo xứ Hữu Quan 11 viên      
123 Hội Thánh Mẫu Chính Tòa 8 viên      
124 Cụ Giuse Binh Di Linh. Bùi Hòa 2 viên      
125 Ông Việt Sài Gòn 2 viên      
126 3 chị Liên… Hữu Quan 3 viên      
127 Anh Văn (tôn giáo bạn) Bùi Hòa 1 viên      
128 Gia đình Giuse và Maria Bùi Hòa 2 viên      
129 Vicente Trần Trung Kém (10 tr) Tam Cửu. Bùi Hòa   5 viên    
130 Vicente Vũ Đình Khiển Tam Cửu. Bùi Hòa 1 viên      
131 Giuse Nguyễn Hữu Năng Bùi Hòa 1 viên      
132 Gioakim Nguyễn Hữu Luật Bùi Hòa 1 viên      
133 Maria Nguyễn Thị Hải Bùi Hòa 1 viên      
134 Bà Maria Nguyễn Thị Hiền Hải Dương 1 viên      
  TỔNG   173 viên 138 viên 5 viên 2 viên
 
Số đá tính theo chủng loại:
- Loại viên số 1: 173 viên = 173.000.000 đồng
- Loại viên số 2: 138 viên = 276.000.000 đồng
- Loại viên số 3:     5 viên =   20.000.000 đồng
- Loại viên số 4:     2 viên =   12.000.000 đồng
 
Tổng số tiền công đức tháng 01 năm 2020 là: 481.000.000 đồng
Ban Kiến thiết xin trân trọng ghi ơn tấm lòng hảo tâm của quý Ân nhân đã quảng đại cộng tác trong công trình Đền Thánh. Nguyện xin Chúa giàu lòng xót thương, nhờ lời chuyển cầu của Bốn Thánh Tử đạo Hải Dương, tuôn đổ xuống trên Quý vị cùng gia đình với muôn vàn ơn lành hồn xác.
TM. Ban Kiến thiết Đền Thánh
Trưởng Ban
 
Linh mục Giuse Dương Hữu Tình
 
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 101
  •   Máy chủ tìm kiếm 12
  •   Khách viếng thăm 89
 
  •   Hôm nay 19,238
  •   Tháng hiện tại 223,979
  •   Tổng lượt truy cập 66,386,286