GIỜ LỄ TẠI MỘT SỐ NHÀ THỜ

LỊCH LỄ TẠI MỘT SỐ NHÀ THỜ TRONG GIÁO PHẬN
(Đang cập nhật)
I. GIÁO HẠT CHÍNH TÒA

1. Nhà thờ Chính tòa
Địa chỉ: 46 Hoàng Văn Thụ - Hồng Bàng - Hải Phòng
Ngày thường: 5h30; 18h30
Chúa nhật: Lễ 1: 6h30; Lễ 2: 10g00; Lễ 3: 18h30 
=====================================================
2. Nhà thờ An Tân

Địa chỉ: 24 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân – Hải Phòng
Ngày thường: 5h30 (các ngày thứ Ba đến thứ Bảy)
Thứ Sáu: 19h00- Chầu Thánh Thể/ Lễ vào mỗi đầu tháng
Chúa Nhật: Lễ 1: 7h00; Lễ 2: 19h00 

=====================================================
3. Nhà thờ An Hải

Địa chỉ: 33 phố Cấm – Ngô Quyền – Hải Phòng
Ngày thường: 18h30 (thứ Tư & thứ Sáu)
Chúa nhật: 18h30, 18h30 (tại giáo họ Cát Bà)
=====================================================

4. Nhà thờ An Toàn
Địa chỉ: Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

==================================================

5. Nhà thờ Cựu Viên
Địa chỉ: Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng
Ngày thường: 15h00 (Chầu TT), 15h30 (Thánh lễ)
Thứ bảy: 18h30 (Giáo họ Kiến An), 20h00 (Giáo họ Phúc Hải)
Chúa nhật: Lễ 1: 6h00, Lễ 2: 18h00

==================================================

6. Nhà thờ Đồng Giá
Địa chỉ: Đồng Giá - Thiên Hương - Thủy Nguyên - Hải Phòng
Ngày thường: 5h30 (các ngày từ thứ Ba đến thứ Bảy)
Chúa Nhật: Lễ 1 : 06h00; Lễ 2 (lễ dành cho thiếu nhi) : 15h30;  Lễ 3 : 19h00
=====================================================
7. 
Nhà thờ Gia Đước
Địa chỉ: Gia Đức - Thủy Nguyên - Hải Phòng
Lễ thứ Bảy: 19h00
=====================================================

8. Nhà thờ Hàng Kênh
Địa chỉ: 116 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

==================================================

9. Nhà thờ Hữu Quan
Địa chỉ: Dương Quan, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
Ngày thường: 5h30
Chúa nhật: Lễ 1: 5h30, Lễ 2: 9h30 (Lễ thiếu nhi) Lễ 3: 19h00

==================================================
10. Nhà thờ Lãm Hà
Địa chỉ: 65 Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng
Ngày thường:
+ Lãm Hà: 5h00 (Thứ 2,3,5,7) 19h00 (Thứ tư)
+ Họ Trữ Khê: 19h30 (Thứ 2)
+ Họ Lãm Khê: 19h30 (Thứ 5), 15h00 (Thứ sáu - Chầu LTX)
Thứ bảy: 18h15 (Lãm Khê); 19h30 (Trữ Khê)
Chúa nhật: Lễ 1: 5h00, Lễ 2: 16h00, Lễ 3: 19h00


==================================================

11. Nhà thờ Lão Phú
Địa chỉ: Tân Phong, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

==================================================
12. Nhà thờ Lương Khê
Địa chỉ: Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

==================================================
13. Nhà thờ My Sơn
Địa chỉ: Ngũ Lão, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

==================================================
14. Nhà thờ Nam Pháp
Địa chỉ: Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

==================================================
15.  Nhà thờ Thư Trung
Địa chỉ: Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

==================================================
16. Nhà thờ Thủy Giang
Địa chỉ: Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng
Ngày thường: 4h45
Thứ bảy: (họ Đồ Sơn)
Chúa nhật: 6h00, 16h00, 19h00

==================================================
17. Giáo xứ Trang Quan- Đồng Giới
    17.1. Nhà thờ Trang Quan

Địa chỉ: Trang Quan - An Đồng - An Dương - Hải Phòng
Điện thoại: 085 459 6849
Ngày thường: 05g00 (thứ Ba, Năm, Sáu, Bảy), 19g00 (thứ Hai, Tư). 19g00 thứ Sáu: Chầu Mình Thánh
Chúa nhật: Lễ 1: 10g00 (dành cho thiếu nhi); Lễ 2: 20g00 (Chúa nhật đầu tháng: Thánh lễ dành cho Giới trẻ).
NB: - Rửa tội trẻ em vào trước Thánh lễ dành cho thiếu nhi của Chúa nhật đầu tiên trong tháng.
  • Giải tội vào sau các Thánh lễ ban sáng và trước các Thánh lễ ban tối ngày thường.
==================================================

    17.2. Nhà thờ Trạm Bạc
Địa chỉ: Trạm Bạc - Lê Lợi - An Dương - Hải Phòng. Đối diện Khu công nghiệp LG - đường 10.
Điện thoại: 035 660 1865
Thánh lễ Chúa nhật vào lúc 18g30 tối thứ Bảy hàng tuần.
Nhà thờ mở cửa đọc kinh vào 18g30 tối các ngày không có Thánh lễ.

==================================================
    17.3. Nhà thờ Tràng Duệ
Địa chỉ: Tràng Duệ - Lê Lợi - An Dương - Hải Phòng
Điện thoại: 081 798 6973
Ngày thường: 19g30 tối thứ Ba
Thánh  lễ Chúa nhật vào lúc 20g00 tối thứ Bảy hàng tuần.
Nhà thờ mở cửa đọc kinh vào 19g00 tối các ngày  không có Thánh lễ.

==================================================
    17.4. Nhà thờ Tri Yếu
Địa chỉ: Tri Yếu - Đặng Cương - An Dương - Hải Phòng
Điện thoại: 077 529 4783
Ngày thường: 19g00 tối thứ Năm
Chúa nhật: 07g00
Nhà thờ mở cửa đọc kinh vào 05g00 sáng và 19g15 tối các ngày không có Thánh lễ.

==================================================
    17.5. Nhà thờ Quỳnh Hoàng
Địa chỉ: Quỳnh Hoàng - Nam Sơn - An Dương - Hải Phòng
Điện thoại: 097 805 0955
Ngày thường: 18g30 tối thứ Sáu. Thứ Sáu đầu tháng: Thánh lễ kính Lòng Thương Xót.
Chúa nhật: 18g30
Nhà thờ mở cửa đọc kinh vào 18g30 tối các ngày  không có Thánh lễ.

==================================================
18. Nhà thờ Xâm Bồ
Địa chỉ: Nam Hải, Hải An, Hải Phòng
Ngày thường: 
Thứ bảy: 18h30, 19h45 (họ Xâm Đông)
Chúa nhật: Lễ 1: 5h00, Lễ 2: 17h00, Lễ 3: 19h00 (họ Hạ Đoạn)

==================================================

II. GIÁO HẠT HẢI DƯƠNG 

1. Nhà thờ Hải Dương
Địa chỉ: 100 Trần Hưng Đạo – Tp. Hải Dương
Ngày thường: 5h30
Chúa nhật: 6h00, 16h00, 21h15

=====================================================
2. Nhà thờ An Thủy
Địa chỉ: Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương
Ngày thường: 5h00 (Thứ 3,4), 19h30 (Thứ 2,5,6)
Thứ bảy: 19h30
Chúa nhật: 5h00, 16h30

=====================================================
3. Nhà thờ Đáp Khê
Địa chỉ: Nhân Huệ, Chí Linh, Hải Dương
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

=====================================================
4. Nhà thờ Đồng Xá
Địa chỉ: Đồng Gia, Kim Thành, Hải Dương
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

=====================================================
5. Nhà thờ Hải Ninh
Địa chỉ: Kim Tân, Kim Thành, Hải Dương
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

=====================================================
6. Nhà thờ Hào Xá
Địa chỉ: Thanh Xá, Thanh Hà, Hải Dương
Ngày thường: 5h00, 19h30 (Thứ tư)
Chúa nhật:
+ 19h30 (
Mùa hè)
+ 19h00 (Mùa đông)

=====================================================
7. Nhà thờ Kim Bào
Địa chỉ: Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương
Ngày thường: 5h00 (Thứ 2,3,4,6,7) 19h30 (Thứ 5 - Lễ và Chầu MTC đơn giản)
Chúa nhật: 19h30 (họ nhà xứ); họ Vũ An

=====================================================
8. Nhà thờ Kim Bịch
Địa chỉ: Nam Chính, Nam Sách, Hải Dương
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

=====================================================
9. Nhà thờ Kim Lai
Địa chỉ: Ngọc Châu, Tp. Hải Dương, Hải Dương
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

=====================================================
10. Nhà thờ Mạn Nhuế
Địa chỉ: Thanh Lâm, Nam Sách, Hải Dương
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

=====================================================
11. Nhà thờ Mức Cầu
Địa chỉ: Thái Tân, Nam Sách, Hải Dương
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

=====================================================
12. Nhà thờ Mỹ Động
Địa chỉ: Hiến Thành, Kim Môn, Hải Dương
Ngày thường:
+ 5h00 (Thứ 2,3,4,5,6,7); 19h30 (Thứ Tư tại họ Tư Đa)
+ 17h30 (Thứ 5 - Chầu MTC)
Chúa nhật: 

+ Xứ Mỹ Động: Lễ 1: 19h30 (chiều Thứ bảy), Lễ 2: 5h00, Lễ 3: 16h00 (Lễ thiếu nhi)
+ Họ Tư Đa: 6h45
+ Họ Kinh Hạ: 19h30 (mùa hè)/ 19h00 (Mùa đông)
=====================================================
13. Nhà thờ Nghĩa Xuyên
Địa chỉ: Tam Kỳ - Kim Thành - Hải Dương
Ngày thường: Sáng: 5h30; tối thứ Tư: 19h00
Chúa nhật: Lễ 1: 7h00; Lễ 2: 19h00. 
 
=====================================================
14. Nhà thờ Nhan Biều
Địa chỉ: Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương
Chúa nhật: 15h00
=====================================================
15. Nhà thờ Nhân Nghĩa
Địa chỉ: Nam Đồng, Tp. Hải Dương, Hải Dương
Ngày thường: 5h00 (Thứ 2,3,4,6) 19h30 (Thứ 5)
Thứ bảy: 19h30
Chúa nhật: Lễ 1: 16h00, Lễ 2: 19h30

=====================================================
16. Nhà thờ Phú Tảo
Địa chỉ: Thạch Khôi, Gia Lộc, Hải Dương
Ngày thường: 5h00, 19h30
Chúa nhật: :Lễ 1: 7h30; Lễ 2: 19h30

=====================================================
17. Nhà thờ Quảng Đạt
Địa chỉ: Ngũ Phúc, Kim Thành, Hải Dương
Ngày thường: 19h30 (Thứ hai)
Chúa nhật: 19h30

=====================================================
18. Nhà thờ Tân Kim
Địa chỉ: 36 Tân Kim, Tp. Hải Dương, Hải Dương
Ngày thường: 5h00 (Thứ 2,3,4,6,7); 19h30 (Thứ 5), 19h30 (Thứ sáu- Chầu LTX)
Chúa nhật: Lễ 1: 5h00, Lễ 2: 15h30, Lễ 3: 19h30

=====================================================
19. Nhà thờ Thắng Yên
Địa chỉ: Thượng Vũ, Kim Thành, Hải Dương
Ngày thường: 5h00
Chúa nhật: 19h00

=====================================================
20. Nhà thờ Trung Hà
Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương
Ngày thường: 19h00 (Thứ 5)
Chúa nhật: 16h00

=====================================================
21. Nhà thờ Văn Mạc
Địa chỉ: Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương
Ngày thường: 5h00 (Thứ 2,3,5,6), 19h30 (Thứ bảy)
Thứ bảy: 19h30
Chúa nhật: 19h30

=====================================================

 
III. GIÁO HẠT KẺ SẶT 

1. Nhà thờ Kẻ Sặt
Địa chỉ: Kẻ Sặt – Bình Giang – Hải Dương
Ngày thường: 4h30, 19h30 (Thứ Tư)
Thứ bảy: 19h30
Chúa nhật: Lễ 1: 4h45, Lễ 2: 16h00
 
=====================================================
2. Nhà thờ Ba Đông
Địa chỉ: Đồng Quang, Gia Lộc, Hải Dương
Ngày thường: lễ tại nhà thờ Kẻ Bượi
Chúa nhật: 19h00

=====================================================
3. Nhà thờ Bình Hoàng
Địa chỉ: Vạn Phúc, Ninh Giang, Hải Dương
Ngày thường: 
Chúa nhật: 6h00

=====================================================
4. Nhà thờ Bùi Hòa
Địa chỉ: Tân Quang, Ninh Giang, Hải Dương
Ngày thường: 4h30
Chúa nhật: Lễ 1: 7h00, Lễ 2: 19h00

=====================================================
5. Nhà thờ Bùi Xá
Địa chỉ: Trung Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên
Ngày thường: 5h00
Thứ bảy: 19h00
Chúa nhật: 19h00

=====================================================
6. Nhà thờ Chi Khê
Địa chỉ: Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương
Ngày thường: 
Chúa nhật: 18h30

=====================================================
7. Nhà thờ Đại Lộ
Địa chỉ: Hà Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương
Ngày thường: 5h00, riêng Thứ 2 (lễ tại nhà dòng Emmanuel)
Chúa nhật: 18h45, 15h30 (Giáo họ Đồng Bào)

=====================================================
8. Nhà thờ Đào Xá
Địa chỉ: Đào Dương, Ân Thi, Hưng Yên
Ngày thường: 4h30
Thứ bảy: 19h30
Chúa nhật: 19h30

=====================================================
9. Nhà thờ Đầu Lâm
Địa chỉ: Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương
Ngày thường: 19h15 (Thứ 3), 19h15 (Thứ 5- Đông Thôn)
Thứ bảy: 19h15
Chúa nhật: 17h15 (Đông Thôn), 

=====================================================
10. Nhà thờ Đồng Bình
Địa chỉ: Ninh Hải, Ninh Giang, Hải Dương
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

=====================================================
11. Nhà thờ Đồng Vạn
Địa chỉ: Ứng Hòe, Ninh Giang, Hải Dương
Ngày thường: 4h45, 19h30 (Thứ 4)
Riêng thứ Sáu: 10h00 (Tuần 1), 18h30 (Tuần 2+ Chầu LTXC), 19h00 (Tuần 3)
Chúa nhật: 19h00

=====================================================
12. Nhà thờ Kẻ Bượi
Địa chỉ: Phạm Trấn- Gia Lộc - Hải Dương
Ngày thường: Sáng: 5h00; 19h00 (thứ Tư, thứ Bảy) : Kẻ Bượi
Chúa nhật:
+ Lễ 1: 5h00: Kẻ Bượi
+ Lễ 2: 19h00: Ba Đông
=====================================================

14. Nhà thờ Ngọc Lý
Địa chỉ: Ngọc Kỳ, Tứ Lộc, Hải Dương
Ngày thường: 4h30
Thứ bảy: 4h30, 19h30 (mùa hè), 19h00 (mùa đông)
Chúa nhật: 5h30

=====================================================
15. Nhà thờ Phần Lâm
Địa chỉ: Đào Dương, Ân Thi, Hưng Yên
Ngày thường:
+ 5h00 (thứ Hai, thứ Ba, thứ Bảy)
+ 18h00 (thứ Ba -họ Đống Vậy)
+ 19h00 (thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy- Lễ Chúa nhật)


Chúa nhật:
+ Lễ 1: 5h00 - Phần Lâm
+ Lễ 2: 6h45 - Họ An Dương
+ Lễ 3: 18h00 - Họ Đống Vậy

=====================================================
16. Nhà thờ Phú Lộc
Địa chỉ: Cẩm Văn,Cẩm Giảng, Hải Dương
Ngày thường: 5h00 (Thứ 2,3,5,6), 19h15: Thứ tư
Thứ bảy: 19h15
Chúa nhật: 5h15

=====================================================
17. Nhà thờ Phương Quan
Địa chỉ: Lê Hồng, Thanh Miện, Hải Dương
Ngày thường: 4h45, 19h00 (Thứ 5)
Chúa nhật: 19h00

=====================================================
18. Nhà thờ thánh Antôn
Địa chỉ: Thị Trấn Kẻ Sặt – Bình Giang – Hải Dương
Ngày thường: 4h45
Chúa nhật: Lễ 1: 16h00; Lễ 2: 19h30
 
=====================================================
19. Nhà thờ thánh Mátthêu
Địa chỉ: Bình Xuyên, Bình Giang, Hải Dương
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

=====================================================
20. Nhà thờ thánh Phêrô
Địa chỉ: TT. Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương
Ngày thường: 4h45
Thứ bảy: 18h00 (xứ thánh Phêrô)

Chúa nhật: 19h30 (họ Thứa)
=====================================================
21. Nhà thờ Thúy Lâm
Địa chỉ: Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương
Ngày thường: 19h15(Thứ 5), 5h00 (Thứ 6)
Chúa nhật: 17h15 (Kim Trang) 19h15 (Thúy Lâm),
=====================================================
22. Nhà thờ Từ Xá
Địa chỉ: Đoàn Kết, Thanh Miện, Hải Dương
Ngày thường: 4h45
Thứ bảy: 18h30 (luân phiên: tại Yên Xá, Tòng Hóa)
Chúa nhật: Lễ 1: 4h45, 19h00

=====================================================


IV. GIÁO HẠT HÒN GAI

1. Nhà thờ Hòn Gai
Địa chỉ: Núi Đạo – Hòn Gai – Hạ Long – Quảng Ninh
Ngày thường: 5h30; 19h00 (thứ Tư); 19h00 (thứ Bảy)

Chúa nhật:
Lễ 1: 5h30- Lễ cộng đoàn
Lễ 2: 8h00- Lễ thiếu nhi
Lễ 3: 19h00- Lễ cộng đoàn

=====================================================
2. Nhà thờ Cẩm Phả
Địa chỉ: Cẩm Tây – Cẩm Phả - Quảng Ninh
Ngày thường: 6h00 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Thứ Sáu, Thứ Bảy); 19h00 (thứ Tư, thứ Sáu (Chầu TT))
Chúa nhật: Lễ 1: 6h00; Lễ 2: 19h00


3. Nhà thờ Cô Tô
Địa chỉ: TT. Cô Tô, Cô Tô, Quảng Ninh
Chúa nhật: Lễ 1: 16h00 (Thiếu nhi); Lễ 2: 19h00 (Cộng đoàn)
==================================================
4. Nhà thờ Cửa Ông
Địa chỉ: Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh
Ngày thường: 5h00
Chúa nhật: Lễ 1: 6h00; Lễ 2:19h00

==================================================
5. Nhà thờ Hà Khẩu (Đầm Hà)
Địa chỉ: Hà Khẩu, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày thường: 5h30 (Thứ 2,4), 19h00 (Thứ 3,5), 15h30 (Thứ 6 - Lễ LTX)
Chúa nhật: 
Lễ 1:8h00 ( Lễ thiếu nhi), Lễ 2: 19h00 ( Lễ cộng đoàn).
==================================================
6. Nhà thờ Hà Lai (Đầm Hà)
Địa chỉ: Đầm Hà, Quảng Hà, Quảng Ninh
Ngày thường: 5h30 (Thứ 2,5), 19h00 (Thứ 3,4,5,7)
Chúa nhật: 

==================================================
7. Nhà thờ Ninh Dương
Địa chỉ: Ninh Dương, Móng Cái, Quảng Ninh
Ngày thường: 5h00 (Thứ 2,3,4); 18h30 (Thứ 5-6-7)
Chúa nhật: 
Lễ 1: 5h00, Lễ 2:18h00 
==================================================
8. Nhà thờ Trà Cổ
Địa chỉ: Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh
Ngày thường: 
Chúa nhật: 
Lễ 1: 5h00, Lễ 2:17h00 
==================================================
9. Nhà thờ Xuân Ninh
Địa chỉ: Hải Xuân, Móng Cái, Quảng Ninh
Ngày thường: 
Chúa nhật: 
Lễ 1:5h00, Lễ 2: 18h00 
==================================================

IV. GIÁO HẠT MẠO KHÊ

1. Nhà thờ Mạo Khê
Địa chỉ: Địa chỉ: Mạo Khê – Đông Triều - Quảng Ninh
Ngày thường: 
+ 5h30: nhà xứ Mạo Khê
+ 18h30 (họ An Khánh, họ Văn Giáo, họ Tràng Bạch)

    (Rửa tội chiều thứ Bảy đầu tháng)
+ 15h00 thứ Sáu hàng tuần: Chầu Mình Thánh


Chúa nhật:
+ Lễ 1: 18h30 (Thứ bảy): nhà xứ, họ Văn Giáo
+ Lễ 2: 7h00, 15h00, 18h30 : Nhà xứ
==================================================

2. Nhà thờ Đạo Dương
Địa chỉ: Bình Dương, Đông Triều, Quảng Ninh
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

==================================================
3. Nhà thờ Đông Khê
Địa chỉ: Việt Dân, Đông Triều, Quảng Ninh
Ngày thường: 4h30 (Thứ 2-6)
Thứ bảy: 4h30, 19h00
Chúa nhật: Lễ 1: 4h40, Lễ 2: 16h00 (Thiếu nhi)

==================================================
4. Nhà thờ Đông Tân
Địa chỉ: Hồng Phong, Đông Triều, Quảng Ninh
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

==================================================
5. Nhà thờ Sông Khoai
Địa chỉ: Sông Khoai, Yên Hưng, Quảng Ninh
Ngày thường: 19h30 (Thứ 4)
Thứ bảy: 19h30 

==================================================
6. Nhà thờ Trạp Khê
Địa chỉ: Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh
Ngày thường: 5h00
Chúa nhật: 19h30

==================================================
7. Nhà thờ Yên Trì
Địa chỉ: Hiệp Hoà, Yên Hưng, Quảng Ninh
Ngày thường: 5h00
Thứ bảy: 19h30
Chúa nhật: 16h00 (họ Tranh Giang), 19h30 (nhà xứ)

==================================================

V. GIÁO HẠT NAM AM
1. Nhà thờ Nam Am
Địa chỉ: Tam Cường, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Ngày thường: 
+ Mùa hè: 4h30 (Thứ 2 đến thứ 7); 19h30 (Thứ 4 và thứ 6)
+ Mùa đông: 5h00: (Thứ 2 đến thứ 7); 19h00 (Thứ 4 và thứ 6)
Thứ bảy: 19h30 (mùa hè), 19h00 (mùa đông)
Chúa nhật: 
+ Mùa hè: Lễ 1: 4h30, Lễ 2: 9h00; Lễ 3: 19h30
+ Mùa đông: Lễ 1: 5h00; Lễ 2: 9h00; Lễ 3: 19h00

==================================================
2. Nhà thờ An Quý
Địa chỉ: Cộng Hiền, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

==================================================
3. Nhà thờ Bạch Xa
Địa chỉ: Nam Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

==================================================
4. Nhà thờ Đông Côn
Địa chỉ: Tiên Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng
Ngày thường: 5h00
Thứ bảy: 19h00
Chúa nhật: 5h00

==================================================
5. Nhà thờ Đông Xuyên
Địa chỉ: Đoàn Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

==================================================
6. Nhà thờ Hội Am
Địa chỉ: Cao Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

==================================================
7. Nhà thờ Khúc Giản
Địa chỉ: An Tiến, An Lão, Hải Phòng
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

==================================================
8. Nhà thờ Kim Côn
Địa chỉ: Kim Côn, Chiến Thắng, An Lão, Hải Phòng
Ngày thường:
+ Mùa hè: 19h30 (Thứ 2,4,6)
+ Mùa đông: 19h00 (Thứ 2,4,6)
Chúa nhật: 19h30 (mùa hè), 19h00 (mùa đông)

       
Nhà thờ họ Côn Lĩnh

Địa chỉ: Côn Lĩnh, Chiến Thắng, An Lão, Hải Phòng
Ngày thường:
+ Mùa hè: 19h30 (Thứ 3,5,7)
+ Mùa đông: 19h00 (Thứ 3,5,7)
Chúa nhật: 05h00 (mùa hè), 5h30 (mùa đông), 16h00 (Thiếu nhi)

==================================================
9. Nhà thờ Liêm Khê
Địa chỉ: Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Ngày thường: 5h00 (mùa đông), 4h45 (mùa hè)
 + Riêng: tối Thứ 4,6 : 7h00 (mùa đông), 7h30 (mùa hè) 
Chúa nhật: 7h00 (mùa đông), 7h30 (mùa hè)

==================================================
10. Nhà thờ Liễu Dinh
Địa chỉ: Trường Thọ, An Lão, Hải Phòng
Ngày thường: 4h45
Thứ bảy: 19h30
Chúa nhật: Lễ 1: 4h45; Lễ 2: 16h00 
                riêng 19h30 (nhà thờ họ Thủy Giang)

==================================================
11. Nhà thờ Súy Nẻo
Địa chỉ: Bắc Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

==================================================
12. Nhà thờ Tân Hưng
Địa chỉ: Đông Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

==================================================
13. Nhà thờ Thiết Tranh
Địa chỉ: Vĩnh An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Ngày thường: Thứ Hai - Thứ Sáu: 4g 30; (17g00 Thứ Sáu- Chầu TT+ Lễ LCTX) riêng 
Thứ Tư (18g00- họ An Cầu) 
Chúa nhật: 5g00, 15g00, 18g00 (Họ An Cầu)
==================================================
14. Nhà thờ Tiên Am
Địa chỉ: Vĩnh Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

==================================================
15. Nhà thờ Tiên Đôi
Địa chỉ: ĐoànLập, Tiên Lãng, Hải Phòng
Ngày thường: 
Thứ bảy: 18g00
Chúa nhật: 

==================================================
16. Nhà thờ Trung Nghĩa
Địa chỉ: Hùng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

==================================================
17. Nhà thờ Vạn Hoạch
Địa chỉ: Cao Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Ngày thường: 16h30, 19h00 (Thứ 5)
Thứ bảy: 19h00
Chúa nhật: Lễ 1: 4h30, Lễ 2: 8h00, Lễ 3: 19h00 (họ Vạn Chài)

==================================================
18. Nhà thờ Văn Khê
Địa chỉ: An Thọ, An Lão, Hải Phòng
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

==================================================
19. Nhà thờ Xuân Điện
Địa chỉ: Hoà Bình, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

==================================================
20. Nhà thờ Xuân Hòa
Địa chỉ: Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng
Ngày thường: 4h45
Thứ Bảy: 4h45, 19h00
Chúa nhật: Lễ 1: 4h45; Lễ 2 :16h00 (Thiếu nhi); Lễ 3: 19h00 

==================================================
21. Nhà thờ Xuân Quang
Địa chỉ: Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng
Ngày thường: 
Chúa nhật: 

==================================================

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 153
  •   Máy chủ tìm kiếm 34
  •   Khách viếng thăm 119
 
  •   Hôm nay 35,671
  •   Tháng hiện tại 515,767
  •   Tổng lượt truy cập 80,448,667