Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


[Trực tiếp]: Thánh lễ Truyền chức Phó tế và Thánh lễ Truyền Dầu

Ban Truyền thông Giáo phận sẽ phát trực tuyến Thánh lễ Truyền chức Phó tế và Thánh lễ Truyền Dầu, theo lịch trình như sau:
1. Thánh lễ Truyền chức Phó tế
Vào lúc 17 giờ 00 thứ Ba ngày 12 tháng 5 năm 2020, tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Giáo Phận.
 

2. Thánh lễ Truyền Dầu
Vào lúc 9 giờ 00 thứ Tư ngày 13 tháng 5 năm 2020, tại Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng.
 


Ban TTGP thực hiện