Bài giảng Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi
“Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần - Amen” là nội dung lời kinh có tên là “Dấu Thánh giá”. Đây là bài học đầu tiên mà mỗi người trưởng thành phải học khi muốn...
Nhân danh Đức Kitô
Người tín hữu là người nhân danh Đức Kitô trong cuộc sống. Danh xưng Kitô hữu nhắc nhớ những ai tin vào Chúa phải làm cho hình ảnh của Người luôn tỏa rạng nơi cuộc...
Cảm nhận của Cô giáo Tân Tòng
Chúa ơi, chỉ sáng mai thôi, con sẽ thực sự là con của Ngài. Con hèn mọn, nhỏ bé và yếu đuối và con cũng xin thú nhận đức tin của con cũng mong manh vô cùng; xin Chúa hãy...