Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


[TRỰC TIẾP] : Thánh lễ kinh Đức Mẹ hồn xác về Trời (10h00 thứ Bảy ngày 15-8-2020)

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org