Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Trực tiếp: ĐHGT GIÁO TỈNH MIỀN BẮC LẦN THỨ XVI - Phần 5: Giao lưu và chia sẻ Giáo lý

Phần 5 : Giao lưu và chia sẻ Giáo lý