Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Thánh lễ trực tuyến: 6g30 CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Tại Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng.
Ban TTGP thực hiện