Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN - Sáng tác: Lm. Ant Trần Minh

Vũ Điệu "HÃY THỨC TỈNH VÀ CẦU NGUYỆN" - Sáng tác: Lm. Antôn Trần Minh