Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Chương trình Mục vụ tháng 9/2019

Trong tinh thần hiệp thông, xin trân trọng gửi đến Quý độc giả chương trình mục vụ của Đức Tổng Giám mục Giuse, Giám quản Tông tòa Giáo phận, và một số sự kiện của Giáo phận diễn ra trong tháng 9 năm 2019.
---o0o---
 Ngày Thứ Nội dung Địa điểm Thời gian
9/9 Hai  Sáng: Khai giảng Tiền Chủng viện thánh Liêm Tiền Chủng viện 9h00
Chiều: Lễ Thêm sức Hữu Quan 18h00
11/9 Thường huấn linh mục Trung Tâm mục vụ Đồng Giới
12/9 Năm Sáng: Lễ kính thánh Mátthêu, quan thầy và khánh thành Nhà Giáo lý An Thủy 9h30
Chiều: Lễ Thêm sức Tân Kim 18h00
13/9 Sáu Lễ Suy tôn Thánh Giá  - Tước hiệu Hội Dòng Mến Thánh Giá Lãm Hà 18h00
27/9 Sáu Lễ Thêm sức Mạo Khê 9h30
30/9-4/10 Họp Hội Đồng Giám mục Việt Nam Trung Tâm Mục vụ Đồng Giới
 
Văn Phòng Tòa Giám mục