Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Chương trình mục vụ tháng 7/2017 (cập nhật 14/7)

Trong tinh thần hiệp thông, xin trân trọng gửi đến Quý độc giả gần xa chương trình mục vụ của Đức Giám mục và một số sự kiện của Giáo phận diễn ra trong tháng 7 năm 2017.
 ---o0o---
  
 Ngày Thứ Nội dung Địa điểm Thời gian
01/7 Bảy    Thánh lễ Thêm sức Đồng Xá 9h30
03/7 Hai    Lễ kính thánh Toma tông đồ Tư Đa
(Mỹ Động)
 
04/7 Ba Thăm và dâng lễ Yên Trì 18h30
5-10/7 Công tác mục vụ tại Miền Nam     
11/7 Ba Thánh lễ Thêm sức Bùi Hòa 18h30
12/7 Lễ kính bà thánh Đê Bến Hàn
(Đông Xuyên)
18h30
13/7 Năm Thăm và dâng lễ Đạo Dương 9h30
15/7 Bảy Sáng: Lễ khánh thành nhà thờ
Chiều: Thăm và dâng lễ
Thất Tinh
Kim Côn
9h30
18h30
17/7 Hai Khánh thành nhà thờ Hoàng Xá 9h30
18/7 Ba Thăm và dâng An Dương
(Phần Lâm)
10h00
20/7 Năm Dâng lễ Vạn Lộc
(Bùi Chu)
9h30
21/7 Sáu Thăm và dâng lễ An Thủy 9h30
22/7 Bảy Lễ giỗ Đức ông Laurenxô Đông Xuyên 9h00
23/7 CN Thánh lễ Thêm sức Thư Trung 9h30
29/7 Bảy Lễ kính thánh Gioakim Xuân Sơn 9h30
30/7 CN Thánh lễ Thêm sức Nam Am 9h30
31/7 Hai Lễ kính thánh Gioakim và Anna Hữu Quan 10h00
  
Tòa Giám mục Hải Phòng