Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Chương trình mục vụ tháng 03/2017

Trong tinh thần hiệp thông, xin trân trọng gửi đến Quý độc giả gần xa chương trình mục vụ của Đức Giám mục và một số sự kiện trong Giáo phận diễn ra vào tháng 03 năm 2017.
---o0o---
 
 Ngày Thứ Nội dung Địa điểm Thời gian
01/03 Thánh lễ khai mạc Mùa chay thánh Chính Tòa 7h00
03/03 Sáu Lễ kính thánh Giuse An Cống
(Ngọc Lý)
18h30
04/03 Bảy Sáng: Lễ giỗ mãn tang bà cố cha Gioan Baotixita Đoàn Văn Phú An Quý 9h30
Chiều: Thăm và dâng lễ Đại Lộ 18h30
05/03 CN Caritas Giáo phận tĩnh tâm Đồng Giá  
06-07/03 Lễ giỗ cha Đaminh Nguyễn Thanh Thảo Kẻ Sặt
(Miền Nam)
 
09-10/03 Thường huấn Linh mục TGM  
10/03 Sáu Lễ giỗ Đức cha cố Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương Chính Tòa 9h00
11/03 Bảy Lễ giỗ bà cố cha Giuse Nguyễn Văn Hội Thái Lẵng
(Ngọc Lý)
9h30
13-16/03 Thăm mục vụ các giáo xứ Miền Đông Bắc    
18/03 Bảy Lễ giỗ bà cố cha Antôn Nguyễn Văn Thục An Toàn 9h30
20/03 Hai Lễ kính thánh Giuse Chính Tòa 9h00
21/03 Ba Lễ nhận xứ của cha Giuse Nguyễn Xuân Đài Bùi Xá 16h00
22/03 Lễ nhận xứ của cha Antôn Trần Văn Minh Yên Trì 16h00
23/03 Năm Lễ nhận xứ của cha Hilariô Nguyễn Thế Cường Kim Bào 16h00
24/03 Sáu Lễ nhận xứ của cha Giuse Nguyễn Thế Năng Mỹ Động 16h00
25/03 Bảy Tĩnh tâm Liên tu sĩ TGM  
27/03 Hai Lễ nhận xứ của cha Tôma Nguyễn Văn Vinh Cẩm Phả 16h00
28/03 Ba Lễ nhận xứ của cha Gioan Baotixita Bùi Văn Nhượng Liễu Dinh 16h00
29/03 Lễ nhận xứ của cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên Kẻ Sặt 16h00
30/03 Năm Lễ nhận xứ của cha Isiđôrô Phạm Văn Toản Thánh Antôn 16h00
31/03 Sáu Lễ nhận xứ của cha Phêrô Vũ Văn Thìn Xuân Điện 16h00
 
Tòa Giám mục Hải Phòng