Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Trung tâm Hành hương Đền Thánh Tử đạo Hải Dương: Danh sách công đức xây Đền Thánh Hải Dương (qua Đức Tổng Giuse))

Ngày 5 tháng 6 năm 2019 vừa qua, Ban Kiến thiết Đền Thánh Tử đạo Hải Dương đã nhận từ Đức Tổng Giuse, Giám quản Tông tòa Giáo phận, số tiền là 1.210.000.000(VNĐ) và 3.200USD. Đây là số tiền công đức xây Đền Thánh.
 
Dưới đây là danh sách quý Ân nhân
 
Họ và Tên Địa chỉ Tiền Việt VND Tiền Mỹ
Nhóm anh em cựu chủng sinh Hải Phòng Tại Miền Nam 50.000.000  
Ông Bà Lịch Nguyễn 2752 Trovata CT San Jose CA. 91535 USA (lần 1: 500USD, lần 2: 200USD)   700
Ông Bà Nguyễn Bá Công Gốc Kim Bịch – Đáp Khê  hiện  ở Houston (2 lần)   2.000
Ông Phạm Văn Ký USA – qua Ông Nguyễn Bá Công   500
Một ân nhân ẩn danh
 
Tại Mỹ 1.160.000.000 (50.000USD)
Tổng cộng 1.210.000.000 3.200
 

Danh sách Công đức xây Đền Thánh Tử đạo Hải Dương, giai đoạn II – Xây bằng đá

 
Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng xót thương, nhờ lời chuyển cầu của Bốn Thánh Tử đạo Hải Dương, tuôn đổ trên quý Ân nhân muôn vàn ơn lành hồn xác.
T/m Ban Kiến thiết Đền Thánh
Trưởng ban
 
Lm. Giuse Dương Hữu Tình