Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hình ảnh thứ Năm Tuần thánh tại một số giáo xứ: Mạo Khê, Lãm Hà và Thánh Antôn

Giáo xứ Mạo Khê
MG 0064
DSC 0008
DSC 0013
MG 0068
DSC 0016
DSC 0014
DSC 0020
DSC 0041
DSC 0025
DSC 0052
DSC 0044
DSC 0079
DSC 0068
DSC 0054
DSC 0106
DSC 0085
DSC 0114
DSC 0110
DSC 0137
DSC 0129
DSC 0144
DSC 0140
DSC 0153
DSC 0160

DSC 0157DSC 0175
DSC 0196
DSC 0199
DSC 0211
DSC 0209
DSC 0244
DSC 0252
DSC 0248

Giáo xứ Lãm Hà

lam ha (9)
lam ha (8)

lam ha (10)
lam ha (11)
lam ha (14)
lam ha (12)
lam ha (16)
lam ha (15)
lam ha (17)
lam ha (18)

lam ha (20)
lam ha (19)
lam ha (23)
lam ha (24)
lam ha (22)
lam ha (21)

lam ha (26)
lam ha (25)
lam ha (27)
lam ha (28)
lam ha (31)
lam ha (30)
lam ha (33)
lam ha (32)
lam ha (1)
lam ha (5)
lam ha (4)
lam ha (6)
lam ha (7)
lam ha (3)


Giáo xứ Thánh Antôn

HDV 3546

HDV 3640
HDV 3654
HDV 3655
HDV 3673
HDV 3657
HDV 3697
HDV 3704
HDV 3701
HDV 3720
HDV 3738
HDV 3756
HDV 3759
HDV 3795
HDV 3841
HDV 3816
HDV 3848