Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hình ảnh Đêm Vọng Phục sinh và Kiệu mừng tại một số giáo xứ (2)

Giáo xứ Xâm Bồ

IMG 8177
IMG 8175

IMG 8182
IMG 8206
IMG 8194
IMG 8186
IMG 8235
IMG 8226
IMG 8248
IMG 8237
IMG 8239
IMG 8275
IMG 8260
IMG 8301
IMG 8280
IMG 8276
IMG 8338
IMG 8336
IMG 8345
IMG 8341
IMG 8351

Giáo xứ Kẻ Sặt

IMG 2316
IMG 2317
IMG 2324
IMG 2346
IMG 2341
IMG 2336
IMG 2451
IMG 2486
IMG 2481
IMG 2456
IMG 2461
IMG 2474
IMG 2385
IMG 2364
IMG 2395 (2)
IMG 2400

Hình ảnh tại giáo xứ An Hải

HDV 0304HDV 0291HDV 0293HDV 0320
HDV 0322HDV 0311HDV 0308HDV 0316HDV 0337HDV 0334HDV 0332HDV 0343HDV 0347HDV 0361HDV 0377HDV 0378HDV 0385HDV 0415
HDV 0398HDV 0397HDV 0421
HDV 0389HDV 0425HDV 0400