Sân ga cuộc đời (Lễ cầu hồn – năm 2014)
Có người sánh ví cuộc đời giống như con tàu tốc hành. Nó luôn lao về phía trước, để lại đằng sau là những người thân cùng với những kỷ niệm vui buồn. Con tàu...

Radio Veritas

Radio Vatican