Mẹ Sầu Bi
Trong các tước hiệu người tín hữu công giáo dành cho Đức Mẹ, có một tước hiệu không gợi đến một nhân đức hay một đặc ân của Đức Mẹ, đó là Mẹ Sầu Bi. Truyền...
Gia nhập Công Giáo có thể cúng bái tổ tiên không?
Có một điều con thắc mắc là, khi anh ấy theo đạo rồi còn việc cúng bái thì như thế nào thưa Cha? ... Vậy không biết sau này khi chúng con kết hôn rồi thì anh ấy có thể...
Hai tờ hóa đơn
Chúng ta kể công tính toán với Chúa vì một chút việc lành mà nhờ ơn Chúa chúng ta đã thực hiện được, trong khi đó lại bỏ quên biết bao nhiêu hồng ân mà Ngài vẫn thường...
Hội thảo của Những người làm mục vụ giới trẻ tại châu Á (AYMM)
Tiếp theo Đại hội giới trẻ châu Á lần thứ sáu (từ ngày 10 đến 17-08-2014) mời gọi người trẻ Á châu thức tỉnh, những người làm mục vụ giới trẻ cũng được mời...
Hãy biết ơn
Lạy Chúa, … xin xin cho chúng con luôn biết yêu mến và quý trọng những gì chúng con đang có và nhớ rằng tất cả đều là ơn ban của Chúa …