Thông báo về khóa huấn luyện Mục vụ Truyền thông
Để thúc đẩy hoạt động Truyền thông tại các giáo xứ cũng như các hoạt động tông đồ, được sự khích lệ của Đức Giám mục giáo phận, Ban truyền thông giáo phận...
Bài giảng Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu
Giáo huấn của Giáo Hội công giáo dạy chúng ta, trong Bí tích Thánh Thể, có sự hiện diện thực sự và trọn vẹn của Chúa Giêsu. Hiện diện thực sự, có nghĩa đây không...
Nhân danh Đức Kitô
Người tín hữu là người nhân danh Đức Kitô trong cuộc sống. Danh xưng Kitô hữu nhắc nhớ những ai tin vào Chúa phải làm cho hình ảnh của Người luôn tỏa rạng nơi cuộc...
Cảm nhận của Cô giáo Tân Tòng
Chúa ơi, chỉ sáng mai thôi, con sẽ thực sự là con của Ngài. Con hèn mọn, nhỏ bé và yếu đuối và con cũng xin thú nhận đức tin của con cũng mong manh vô cùng; xin Chúa hãy...