Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Lời tri ân và chào mừng của cha Đại diện Phêrô trong Thánh lễ Khai mạc sứ vụ của Đức cha Vinh Sơn