Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Đức Tổng Giuse huấn dụ các thành viên gia đình truyền thông Gp nhân dịp lễ truyền thống 24/3/2022