Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Dòng chảy cuộc đời: Người trẻ và Phim đen

 

Dòng chảy cuộc đời: Người trẻ và Phim đen

Linh mục GB. Phương Đình Toại, Dòng Camilô

Linh mục GB. Phương Đình Toại thuộc Dòng Camilo - Chuyên viên tâm lý trình bày về đề tài "NGƯỜI TRẺ VÀ PHIM ĐEN"

 

Nguồn: Kênh Youtube TGP Sài Gòn