Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Độc đáo: Quân đội hơn 40 nước diễn hành tôn vinh Đức Mẹ tại Lộ Đức

Độc đáo: Quân đội hơn 40 nước diễn hành tôn vinh Đức Mẹ tại Lộ Đức