Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình Linh tông & huyết tộc dâng lễ cầu nguyện cho Cha cố Antôn (19h00 ngày 15-3-2022)