Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


TRỰC TUYẾN CHÚA NHẬT II PHỤC SINH: 17G00 CHẦU KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA - 18G00 THÁNH LỄ

Ban TTGP thực hiện