Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Ngôi Lời Đã Thành Người - 31 tháng 12: Ngày thứ 7 trong tuần Bát nhật Giáng sinh (Ga 1, 1-18)