Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 3-2-2021: Thứ Tư tuần 4 mùa Thường niên (Mc 6, 1-6)