Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 27-11-2020: Thứ Sáu tuần 34 mùa Thường niên (Lc 21,29-33)