Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 24-11-2020: Các Thánh Tử đạo Việt Nam (Lc 9,23-26)