Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 23-11-2020: Thứ Hai tuần 34 mùa Thường niên (Lc 21,1-4)