Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 20-12-2020: MỪNG VUI LÊN - Chúa nhật 4 mùa Vọng năm B (Lc 1,26-38)