Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 18-11-2020: thứ Tư tuần 33 mùa Thường niên (Lc 19,11-28)