Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 06-12-2020: Người Dọn Đường - Chúa nhật 2 mùa Vọng năm B (Mc 1,1-8)