Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 02-10-2020: Các Thiên thần Bản mệnh (Mt 18, 1-5, 10)