Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Đến Với Người, Ở Với Người - Thứ Sáu tuần 2 mùa Thường niên (Mc 3, 13-19)