Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hãy Dọn Đường Cho Chúa

Chùm thơ Tâm-Nguyện-Hiệp-Hành số 02- Bài: Hãy Dọn Đường Cho Chúa
Hãy Dọn Đường Cho Chúa

HÃY DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA

(Dựa ý Tin Mừng: Lc 3, 1- 6)

Tâm hồn con là một con đường

Đón Chúa đến đồng hành trong cuộc sống

Nhưng con đường vẫn còn quanh co, lồi lõm

Là tâm hồn con còn ích kỷ, gian tham

 

Còn những khúc đường gập ghềnh gian nan

Là lòng con vẫn còn ghét ghen, đố kị

Những mô cao làm chùn chân, cản bước

Là lòng con vẫn còn tự mãn, khinh chê

 

Xin cho con biết sám hối trở về

Như tiếng rao năm xưa trong hoang địa

Biết tu tâm, dọn đường cho ngay thẳng

Để đồng hành cùng Chúa và tha nhân

 

Xin cho con trong cuộc sống gian trần

Biết noi gương thánh Gio-an Tẩy giả

Sống khiêm nhường, đơn sơ và nghèo khó

Giữa xa hoa, phù phiếm ngày hôm nay

 

Xin cho con một đức tin nồng say

Nguyện dấn thân đi rao truyền chân lý

Sống sẻ chia với bao người khốn khổ

Đem Tin Mừng ơn Cứu độ đến muôn nơi.

 

Jos Nhật Quang

Nguồn tin: www.vanthoconggiao.net