Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài thơ: Vết đinh sám hối

“Con hãy đóng thêm một chiếc đinh
Khi nào con mắc thêm một lỗi”
screenshot 1656159073

Lời cha khuyên
đứa trẻ hư thường hay phạm tội
Để nó tự mình ghi dấu ấn xấu xa.
Tháng ngày qua
Rồi tháng ngày qua
Nhìn cây cột giữa nhà
Đã đóng đầy những chiếc định nhỏ, to, dài, ngắn!
Đứa trẻ buồn, rồi nhớ lời cha dặn:
Con gắng sửa tội mình
Nhổ đi một chiếc định
Khi con chừa một lỗi.
Và từ đó
sớm, trưa, chiều tối
Đứa trẻ hư, trước hay phạm tội.
Đã gắng sửa mình nhổ từng chiếc định ra.
Tháng ngày qua
Rồi tháng ngày qua
Nhìn cây cột gỗ giữa nhà.
Mới hay còn lại chỉ là lỗ đinh
Cha ơi con đã sửa mình
Quyết tâm gạt bỏ tội tình trong con
Biết con buồn, đến héo họn
Lỗ đinh vẫn còn dấu ấn tội xưa
“Cha vui, vui đến bất ngờ
Con tôi sám hối tội như thật tình"
 
Chuyện xưa chợt nhớ về mình
Cuộc đời để... bao lỗ đinh nhổ rồi?
Nhiều chiếc đóng, nhổ, lại bồi
Còn bao chiếc, cuối cuộc đời vẫn nguyên?
Tác giả: Pr Phạm Văn Thân
Trích trong tập thơ: Muộn mằn