Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Giáo xứ Thuỷ Giang: chính thức thành lập Legio Mariæ

Nhờ lời cầu nguyện liên lỉ của Quý Cha và các hội viên, với sự trợ giúp tích cực của Hội đồng Comitium Hải Phòng, vừa qua Præsidium đầu tiên tại Giáo xứ Thuỷ Giang mang tước hiệu “Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành”, đã chính thức ra mắt, với hơn hai mươi hội viên.
Sau phần kinh khai mạc, lần hạt năm chục, Cha linh giám Comitium Gioan B. Vũ Văn Kiện đã cắt nghĩa về nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ và chia sẻ về linh đạo của hệ thống Legio Mariæ, về công việc tông đồ giáo dân, về mối tương quan giữa hội viên và Cha xứ cũng như cộng đoàn giáo xứ.

Cha linh giám tiên khởi của Præsidium, cũng là Cha xứ Thủy Giang Antôn Khổng Minh Số cùng tham dự nghi thức dâng mình cùng với các hội viên Legio. Một bầu khí trang trọng và thánh thiêng, thật xúc động và giàu ý nghĩa. Những lời dâng mình cho Đức Mẹ, không chỉ vang lên qua môi miệng các hội viên, nhưng thể hiện sự cam kết gắn bó với Đức Mẹ và dấn thân phục vụ Giáo Hội.

Trong Thánh lễ đồng tế, Cha Linh giám Comitium đã mời gọi cộng đoàn phụng vụ sống trong tâm tình của Năm chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân, ý thức bổn phận của các hội viên là lên đường cùng với Mẹ đến thăm viếng các gia đình, đặc biệt các gia đình khô khan trễ nải, các gia đình đang có bất hòa và giúp Giáo lý cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân gia đình.

Cuối Thánh lễ, anh Trưởng Præsidium đã nói lên tâm tình tạ ơn Chúa, cảm tạ Mẹ, cám ơn quý Cha Linh giám, quý anh chị hội đồng Comitium Hải Phòng đã quan tâm giúp đỡ, để hôm nay hạt giống Legio được mọc lên tại vùng sông nước này.

Cha xứ Antôn cũng nói lên niềm vui khi từ nay phong trào Tông đồ giáo dân của giáo xứ có bước tiến mới. Cha ước mong rồi đây, những bước chân của những người con cái Đức Mẹ lại tiếp bước Mẹ lên đường thăm viếng và mời gọi những những tâm hồn đang gặp đau khổ, biết cậy trông nơi Thiên Chúa và Mẹ Maria, giúp hồi sinh những linh hồn đang “chết” trong tội lỗi.
 
Xin Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ cho các hội viên Legio Giáo xứ Thủy Giang biết ra khơi thả lưới, đưa thêm nhiều linh hồn về với Chúa.

 
BTT Comitium Hải Phòng