Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Giáo xứ An Toàn: Legio Mariæ tuyên hứa và nhận nhiệm vụ

18 hội viên Legio Mariæ thuộc Præsidium Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Giáo xứ An Toàn) đã long trọng tuyên hứa và nhận nhiệm vụ trong thánh lễ tạ ơn, vào hồi 18 giờ 15 phút, tối thứ tư, ngày 07 tháng 09 năm 2016.
Thánh lễ tạ ơn mừng Sinh nhật Đức Mẹ diễn ra tại thánh đường Giáo xứ An Toàn (Giáo hạt Chính Tòa), do Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện - Linh giám Hội đồng Comitium Hải Phòng cùng Cha Giuse Nguyễn Văn Sáng - Quản nhiệm Giáo xứ An Toàn, kiêm Linh giám Præsidium Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, đồng tế. Trong thánh lễ, Quý Cha cũng đã chủ sự nghi thức tuyên hứa và chính thức giao nhiệm vụ cho 18 hội viên Legio Mariæ. Cùng hiệp thông tham dự có các anh chị trong Ban quản trị Comitium Hải Phòng, các anh chị đến từ các Præsidia thuộc các Giáo xứ Lão Phú, Thủy Giang, An Tân… Sau thánh lễ, Quý Cha cùng các hội viên Legio và cộng đoàn đã tham dự buổi họp bạn nhân Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, một trong những lễ hội chính thức được quy định trong Thủ bản của Legio Mariæ. Bầu khí ngày họp bạn thật vui tươi, Ca đoàn Trinh Vương của Giáo xứ An Toàn đã dâng lời ca, tiếng hát và các vũ điệu chào mừng.

Thủ bản Legio Mariæ khẳng định: các Præsidia và các cấp Hội đồng trong Hệ thống Legio, khi đi đúng đường lối Tông đồ mà Thủ bản đã hướng dẫn, chắc chắn sẽ được Mẹ Maria bảo vệ và được Chúa ban ơn, giáng phúc. Trung tín với Thủ  bản, Comitium Hải Phòng đã kiên trì phó thác nơi Chúa và Đức Mẹ khi thực thi sứ vụ Truyền giáo và Tái Truyền giáo. Với những hạt giống nẩy mầm này, chúng con xin kính dâng lên Chúa và Mẹ Maria kính yêu. Xin chia vui với anh chị em.

 
BTT Comitium Hải Phòng

Một số hình ảnh:
 
Nghi thức dâng mình lên Đức Mẹ
 
Quý Cha cùng đọc Kinh Dâng Mình
 
Cha Linh giám Comitium Hải Phòng chia sẻ Tin Mừng
 
Cộng đoàn Dân Chúa cùng hiệp thông tham dự Thánh lễ 
 
Đại diện Legio Giáo xứ An Toàn đọc lời cảm ơn
 
Các Hội viên chụp ảnh lưu niệm với Quý Cha
 
Cha Linh giám Comitium Hải Phòng cắt bánh mừng Sinh nhật Đức Mẹ 
 
Vũ điệu chào mừng của Ca đoàn Giáo xứ An Toàn