Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Lịch mục vụ của Đức TGM tại GP tháng 3/2022

Trong tinh thần hiệp thông, xin trân trọng gửi đến Quý độc giả lịch mục vụ của Đức Tổng Giám Mục tại Giáo Phận trong tháng 3 năm 2022
NGÀY THỨ NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN
8/3 Thứ Ba Tu sĩ Hải Phòng gặp gỡ
học hỏi THĐGM
Trung tâm Mục vụ 08g30
Làm phép nhà Hiệp Hội Con Đức Mẹ Thừa Sai TM 18g00
9/3 Thứ Tư Thăm và dâng lễ Giáo họ Lương Giản
(Gx Kim Bịch)
09g30
Thăm và dâng lễ Giáo xứ Thủy Giang 18g00
10/3 Thứ Năm Lễ giỗ
Đức Cha Giuse Maria
Nguyễn Tùng Cương
Chính Tòa 09g00
24/3 Thứ Năm Lễ Bổn mạng
Ban Truyền thông GP
Tòa Giám Mục 15g00

Văn Phòng Tòa Giám Mục